top of page

Kapittel 10A

Tekst

Kinobesøk

Luis sto utenfor kinoen og ventet på at Daniel skulle dukke opp til avtalen deres. De hadde ikke sett hverandre så ofte den siste tida, og noen ganger hadde Luis en følelse av at Daniel prøvde å unngå ham. Luis foreslo ofte at de skulle treffes, men som regel hadde Daniel andre ting å gjøre, eller han var for trøtt og sliten til å gjøre noe som helst. Det var i hvert fall det han pleide å si.

Nå hadde de likevel avtalt å dra på kino sammen for å se den nye filmen om de norske vikingene. Luis hadde også foreslått å dra på pub etterpå, men Daniel hadde sagt at han ikke hadde tid til begge deler. Men Luis klaget ikke. Vanligvis hadde Daniel tid til verken kino eller pub.

utenfor kinoen6_edited_edited.jpg

Mens han sto der og ventet, så han på alle menneskene som gikk forbi. Gamle ektepar som ruslet stille nedover gata, arm i arm. De hadde sagt alt de hadde å si til hverandre, og nå kommuniserte de kun gjennom hemmelige, usynlige koder. De så lykkelige ut. Han så travle forretningsmenn med alvorlige ansikter og stresskofferter fulle av angst. Unge gutter som prøvde å bryte så mange sosiale konvensjoner de kunne på kortest mulig tid. De tøffet seg for hverandre. Kjærestepar som fortsatt hadde mye å snakke om, som smilte og lo, og som oppførte seg som om de var de eneste menneskene i verden. Luis kjente at han ble provosert. Smile og le. Det kunne de gjøre hjemme.

Han tenkte på Julia. Fantastiske, nydelige, smarte, forferdelige, grusomme Julia. Hans Julia.

10A - Kinobesøk
00:00 / 00:00

Han så for seg at det var han og Julia som gikk hand i hand, som kysset og klemte hverandre. En varm og forelsket Julia med øynene fulle av lyst og lungene fulle av latter. En Julia som lo av vitsene hans og som lot seg forføre av hans kreative hjerne og uimotståelige sjarm. Og han holdt armen rundt henne, og hun følte seg trygg, for hun visste at han var stor og sterk og kunne beskytte henne mot alle verdens farer.

- Ja, her står du og fryser.

 

Luis våknet fra dagdrømmen.

 

- Unnskyld at jeg er litt sen.

 

Det var Daniel.

 

- Det var på tide. Jeg begynte å lure på om du hadde ombestemt deg.

- Nei da, det var bare noe jeg måtte ordne først.

- Noe viktig?

- Nei, det var bare noen som ringte og trengte hjelp med noe. En oversettelse.

- Noen jeg kjenner?

- Ja, nei, jeg tror ikke det. Jeg kan forresten kjøpe kinobilletter i dag. Jeg tror jeg skylder deg det etter sist gang vi var på kino. Hvor vil du sitte?

- Det er det samme for meg, men helst ikke så langt bak. Jeg har glemt brillene mine. Men ikke så langt fram heller, for da er det vanskelig å se. Og helst ikke så langt ut til sidene heller.

- Ok, ok, jeg skal høre om de har noe midt i salen, da. Kanskje du kan kjøpe popkorn mens jeg ordner billetter? Og ta gjerne med et par brus også.

Da Luis kom tilbake fra kiosken, så han at Daniel sto og snakket med noen ved inngangen til kinosalen. Det var Julia. Han kjente hjertet slå tungt i brystet.

- Hei, Luis, jeg hører at du også skal på kino. Hvor skal dere sitte?

Daniel sjekket billetten.

- Vi sitter på sjette rad, sete 21 og 22.

- Jeg har plass litt lenger bak, men kanskje vi ses etterpå? Og takk igjen for at du hjalp meg med oversettelsen, Daniel.

- Bare hyggelig.


Daniel skyndet seg inn. Tre meter bak ham gikk Luis. På lerretet rullet reklamen.

popkorn.png

228

Kapittel 10A

Tekst

I kroppen

kroppen.png

229

Kapittel 10A

Vokabular

Verb

å beskytte [be∫ýte]
å bryte - brøt - har brutt

  [brý:te] - [brø:t] - [brʉt]
å foreslå - foreslo - har foreslått

  [fó:re∫lo] - [fó:re∫lu] - [fó:re∫lot]

å forføre [forfǿ:re]
å fryse - frøs - har frosset

  [frý:se] - [frø:s] - [fróset]
å kjenne [çéne]
å klemme [kléme]
å kommunisere [kumʉnisé:re]
å kysse [çýse]
å le - lo - har ledd [le] - [lu] - [led]
å ombestemme [ómbesteme] seg
å ordne [óɖne]
å provosere [pruvusé:re]
å rulle [rʉle]
å rusle [rʉsle]
å se for seg
å sitte - satt - har sittet [síte] - [sɑt] - [sítet]
å skylde [∫ýle]

å stå - sto - har stått [sto] - [stu] - [stot]
å treffes [tréfes]
å tøffe [tǿfe] seg
å unngå - unngikk - har unngått

  [ʉngo] - [ʉnjik] - [ʉngot]

  ´

  ´

    ´

  ´

  ´

  ´

 

 

protect
break


suggest


seduce
freeze


feel (also: know) 

hug
communicate
kiss
laugh
change your mind

fix, take care of
provoke
roll
stroll, saunter
imagine
sit
owe
stand

meet (each other) act tough, show off avoid

Substantiv

en angst [ɑŋst]
en avtale [ά:vtɑle] 
et bein [bæin]
en billett [bilét]
ei blodåre [blú:ore]

en dagdrøm [dά:gdrøm]

et ektepar [éktepɑr]

en fare [fά:re]
en følelse [fǿ:lelse]

en forretningsmann [forétniŋsmɑn]
en hjerne [jǽ:ɳe]
et hjerte [jǽʈe]

en hud [hʉ:d]
en inngang [íngɑŋ]
en kinosal [çí:nusɑl]
et kjærestepar [çǽ:restepɑr]

en konvensjon [kunven∫ú:n]

en latter [lάter]
et lerret [lǽret]

ei lever [léver]
en lunge [lúŋe]
en lyst [lyst]
en muskel [mʉskel]
ei nyre [ný:re]
et popkorn [pópkoɳ]
en rad [rɑ:d]
en reklame [reklά:me]
et sekund [sekʉn]

et sete [sé:te]

et signal [siŋά:l]
en sjarm [∫ɑrm]
en stresskoffert [stréskufeʈ]
en verden [vǽɖen]
en vits [vits]

  ´

  ´

 

 

anguish, fear
appointment
bone (also: leg) ticket
blood vessel
daydream
married couple danger
feeling

businessman
brain
heart

skin
entrance
cinema auditorium
couple (sweethearts) convention
laughter

canvas

liver
lung
desire
muscle
kidney
popcorn
row
commercial

second
seat

signal
charm

briefcase
world
joke

Adjektiv

forferdelig [forfǽɖeli]

grusom [grʉ:som]

hemmelig [hémeli]

kreativ [kré:ɑtiv]

lykkelig [lýkeli]

nydelig [ný:deli]

sliten [slí:ten]

smart [smɑ:ʈ]
sosial [susiά:l]
sterk [stærk]
trygg [tryg]
tung [tuŋ]

uimotståelig [ʉimutstó:eli]

usynlig [ʉsý:nli]

  ´

 

 

terrible
gruesome, cruel

secret
creative
happy
adorable
exhausted
smart

social
strong
safe

heavy
irresistible

invisible

Andre ord

kun [kʉn]

fortsatt [fóʈsɑt]

nedover [né:dover]

fram [frɑm]

midt [mit]

only, solely
still
down, downwards

forward, forth
in the middle

Uttrykk

de eneste

den siste tida
det er det samme for meg det er på tide
ha en følelse av at
jeg skal høre om
som regel

 

 

the only ones

lately
it doesn't matter to me

it's about time
have a feeling that
I will check if
usually

"Den dumme har hjertet i munnen. Den kloke har munnen i hjertet."

Benjamin Franklin

Vandrer.png

230

Kapittel 10A

Oppgaver

Oppgave 1:   Øv vokabular.

trillebår6.webp

Oppgave 3:   Oversett til norsk.

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png

Oppgave 2:   Øv vokabular.

trillebår6.webp
Vandrer.png

231

Kapittel 10A

Oppgaver

Oppgave 4:   Sett inn uttrykkene på riktig plass i teksten.

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png

dukker opp

som regel

det samme for

se for meg

en følelse av

beskytte meg mot

tøffer seg

ler alltid av

å unngå

oppfører seg

har ombestemt seg

en avtale

skylder meg

helst ikke

på tide

må høre om

Oppgave 5:   Sett inn riktig form av adjektivene.

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png
Vandrer.png

232

trenger du å repetere?

adjektiv

spørsmålstegn_edited.jpg

adverb

spørsmålstegn_edited.jpg

komparativ/

superlativ

spørsmålstegn_edited.jpg

Kapittel 10A

Oppgaver

Oppgave 6:   Adjektiv, bestemt form. 

                        Den, det eller de? Sett inn riktig artikkel.

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png

Oppgave 7:   Sett inn riktig form av adjektivene.

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png
spørsmålstegn_edited.jpg

les om bestemt form av adjektiver her!

233

Vandrer.png

Kapittel 10A

Oppgaver

Oppgave 8:   Bruk adjektivene og substantivene i bestemt form.

       Eks.:  ei høy dame:        - Ser du den høye dama?

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png

Oppgave 9:   Sett inn riktig form av substantivene.

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png

234

spørsmålstegn_edited.jpg

les dette først!

Vandrer.png

Kapittel 10A

Oppgaver

Oppgave 10:   Begge to eller begge deler?

klikk2.png

Oppgave 11:   Ingen av dem eller ingen av delene?

klikk2.png
spørsmålstegn_edited.jpg

klikk på meg!

Kino.png
Pil

235

Pil
bottom of page