top of page

Kapittel 10B

Tekst

På pub - og litt om eldre norsk historie

Etter at de hadde vært på kino, satte Julia, Daniel og Luis seg på en pub og snakket om filmen. Det var ikke så mange mennesker på puben, bare de tre og noen få gjester til. Luis syntes det var litt rart at Daniel plutselig hadde tid til å dra på pub likevel, når han først hadde sagt at han ikke hadde tid...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel lurte på hva de syntes om filmen. «Veldig bra», mente Luis. "Kanskje en av de beste filmene jeg har sett!"

 

Men Julia var ikke enig i det.

 

- Filmen var helt ok, men jeg synes ikke den var spesielt realistisk.

 

- Hva mener du?

 

- Vel, for det første hadde ikke vikingene horn på hjelmene sine. For det andre var de faktisk ikke så brutale som filmen gir inntrykk av. Det var ikke sånn at de  drepte  og  plyndret  alt  og   alle   de   kom   over.   I

vikingskip3_edited.jpg
10B - På pub - og litt om eldre norsk historie
00:00 / 00:00

virkeligheten var de like mye oppdagere og handelsmenn. Visste dere for eksempel at vikingene oppdaget Amerika 500 år før Columbus?

Luis skyndet seg å svare.

- Ja, Leiv Eriksson, var det ikke?

- Det stemmer. Og vikingene bosatte også Island, selv om man mener at det var noen irske munker som kom dit først. Men vikingene oppdaget Grønland.

 

Luis løftet fingeren.

 

- Men vet dere når vikingtida var?

 

- Ja, vikingtida regnes vanligvis som perioden mellom 800 og 1050. Norske og danske vikinger dro ut fra kysten med skip, mens de svenske vikingene dro østover.  

 

Julia så på Daniel mens hun snakket, selv om det var Luis som hadde stilt spørsmålet.

 

- Hvordan vet du alt dette?

Daniel var imponert.

 

- Hehe, jeg har lest litt, da...

 

 

Men Luis hadde også lest.

 

- Vet dere at det var Harald Hårfagre som samlet Norge til et rike?

 

Julia kastet på nakken.

236

Kapittel 10B

Tekst

- Nei det stemmer ikke helt. Det er riktig at han la under seg deler av Norge på slutten av 800-tallet, men nyere forskning viser at det sannsynligvis var kongene etter ham som formet landet til slik det er i dag. Eller, på 1200-tallet var landet faktisk mye større, siden Island, Grønland, Færøyene - i tillegg til noen andre øyer og områder - også var del av Norge. Det er derfor språket på Island i dag er nesten det samme som vikingene snakket, og det er også på grunn av vikingene at det er så mange skandinaviske ord i engelsk. Nordmenn omtaler ofte denne perioden som «Norges storhetstid».

 

- Var Norge et kristent land på den tida?

 

Luis ville gjerne svare, men Julia avbrøt.

 

- Vikingene hadde sine egne guder, slik som Tor og Odin, men kristendommen ble gradvis innført i Norge fra rundt år 1000 - altså i slutten av vikingtida. Det var Olav Haraldsson som gjorde kristendommen til offisiell religion rundt 1020, men det var flere konger før ham som også bidro til dette.

 

tor4_edited.jpg

Luis prøvde å korrigere henne.

 

- Var det ikke Olav den hellige som innførte kristendommen i Norge?

 

Julia hevet øyenbrynene.

 

- Det er jo samme person. «Olav den hellige» er bare kallenavnet hans. Nidarosdomen i Trondheim er bygget på graven hans.

 

Daniel nikket.

 

- Ja, det har jeg også hørt. Men ble ikke Norge etter hvert en del av Danmark?

- Jo, det er litt merkelig, egentlig. Det gikk bare et par hundre år fra Norge var en stormakt i Europa, til de i 1536 mistet sin selvstendighet og ble underlagt Danmark.

 

- Hvorfor skjedde det, egentlig?

 

- Vel, fra slutten av 1300-tallet hadde Danmark og Norge felles konge, og lenge var også Sverige en del av denne unionen - eller Kalmarunionen, som man kaller den. Som dere kanskje vet, var det en stor pandemi i Europe på midten av 1300-tallet - eller «Svartedauden» som man kaller den i Norge, - og tradisjonelt har man ment at dette var den viktigste grunnen til at den norske statsmakten ble så svekket. Dette kan imidlertid ikke være hele forklaringen, for pandemien rammet Sverige like hardt, uten at de sluttet å eksistere som selvstendig stat.

 

Daniel så på klokka.

 

- Vel, det var interessant. Jeg tror kanskje det er på tide å dra hjem, men det var hyggelig å snakke med deg og høre om norsk historie!

 

De reiste seg og forlot puben. Julia sa «ha det» til begge og fikk et «ha det» og et smil tilbake fra Daniel. Fra Luis fikk hun ingenting.

Har du lyst til å lære mer om eldre norsk historie? Da kan du sjekke ut disse

videoen på youtube:

Norsk middelalder 1/3

Norsk middelalder 2/3

Norsk middelalder 3/3

Dansketiden

vikinghjelm2_edited_edited.jpg

237

Kapittel 10B

Vokabular

Verb

å avbryte [ά:vbryte] - avbrøt - har avbrutt

å bidra [bí:drɑ] - bidro - har bidratt 

å bosette [bú:sete] - bosatte - har bosatt

å bygge [býge]

å drepe [dré:pe]

å eksistere [eksisté:re]

å forlate [foɭά:te] - forlot - har forlatt

å forme [fórme]

å heve [hé:ve] - hevet - har hevet

å imponere [impuné:re]

å innføre [ínføre]

å kalle [kάle]

å kaste [kάste]

å løfte [lǿfte]

å korrigere [kurigé:re]

å miste [míste]

å nikke [níke]

å omtale [ómtɑle] (som)

å plyndre [plýndre]

å ramme [rάme]

å regnes [rǽines] (som)

å reise [rǽise] seg

å samle [sάmle]

å stemme [stéme]

å svekke [svéke]

 

 

interrupt

contribute
populate, settle

build

kill
exist

leave

form

raise, lift
impress
introduce, install

call, name

throw
lift
correct
lose
nod
refer to (as)
plunder
hit, harm

be regarded (as)  

stand up

collect

be correct

weaken

Substantiv

Europa [eʉrú:pɑ]

en forklaring [forklά:riŋ]

(en) forskning [fó∫kniŋ]

Færøyene [fǽ:røyene]

en gjest [jest]

en grav [grɑ:v]

en gud [gʉ:d]

en handelsmann [hάndelsmɑn]

en hjelm [jelm]

et horn [hu:ɳ]

(en) kristendom [krístendom]

en konge [kóŋe]

en makt [mɑkt]

en nakke [nάke]

et område [ómrode]

en oppdager [ópdɑger]

en pandemi [pɑndemí]

en periode [pæriú:de]

en religion [reliú:n]

et rike [rí:ke]

en selvstendighet [selvsténdihet]

et skip [∫i:p]

et smil [smi:l]

en stormakt [stú:rmɑkt]

en union [ʉniú:n]

en virkelighet [vírkelihet]

ei øy [øy]

et øyenbryn [ǿyenbryn]

 

 

Europe

explanation

research

Faroe Island

guest

grave

god

trader

helmet

horn

Christianity

king

power

neck

area

explorer

pandemic

period

religion

country, state

independence

ship

smile

major power

union

reality

island

eyebrow

Adjektiv

brutal [brʉtά:l]

felles [féles]

hellig [héli]

kristen [krísten]

offisiell [ofisiél]

rar [rɑ:r]

realistisk [reɑlístisk]

skandinavisk [skandinά:visk]

tradisjonell [trɑdi∫unél]

 

 

brutal

shared, common

holy

Christian

official

strange

realistic

Scandinavian

traditional

Andre ord

gradvis [grά:dvis]

imidlertid [imídlertid]

plutselig [plʉtseli]

sannsynligvis [sɑnsý:nlivis]

østover [ǿstover]

  ´

gradually

however

suddenly

probably

eastwards

Uttrykk

det stemmer

etter hvert

for det første

komme over

legge under seg

like mye

noen få

på 1300-tallet

på den tida

stille et spørsmål

 

 

that's right

afterwards

firstly

come across

conquer

just as much

a few

in the 14th century

at that time

ask a question

Visste du? 

Samene har bodd i de nordlige områdene av Norge i minst 2000 år mens nordmenn for alvor begynte å bosette seg i Finnmark først på 1200-tallet. Grensene i nord var uavklart helt fram til 1836, og samene har gjennom historien måttet betale skatt til ulike land, i perioder også flere land samtidig.

Vandrer.png

238

Kapittel 10B

Oppgaver

Oppgave 1:   Øv vokabular.

trillebår6.webp

Oppgave 2:   Øv vokabular.

trillebår6.webp

Oppgave 3:   Ord og uttrykk. Sett inn ordene på riktig plass i setningene under.

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png

en del av

la under seg

områder

svekket

ble innført

som bidro

oppdaget

stemmer ikke

på den tida

samlet

plyndret

omtalt

selvstendighet

rammet

felles

sannsynligvis

239

Vandrer.png

Kapittel 10B

Oppgaver

Oppgave 4:   Regulære verb. Hvordan er fortidsformene?

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png

Oppgave 5:   Husker du de irregulære verbene?

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png

trenger du å repetere?

spørsmålstegn_edited.jpg
Vandrer.png

240

Kapittel 10B

Oppgaver

Oppgave 6:  Passiv med å bli. Sett inn riktig form av verbene.

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png
spørsmålstegn_edited.jpg

hvordan var nå dette igjen...

Oppgave 7:   Sett inn riktig form av adjektivene.

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png
spørsmålstegn_edited.jpg

klikk på meg!

241

Vandrer.png

Kapittel 10B

Oppgaver

Oppgave 8:   Adjektiv, bestemt form. Svar som i eksemplet.

            Eks.:  tynn/tykk              

                                                   

- Kan du gi meg boka?

- Den tynne eller den tykke?        (The thin or the thick one?)

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png
muntlig øvelse ny.jpg

Oppgave 9:   Sett inn riktig form av superlativene.

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png
muntlig øvelse ny.jpg

klikk for å lese om superlativer i bestemt form!

spørsmålstegn_edited.jpg

242

Vandrer.png

Kapittel 10B

Oppgaver

Oppgave 10:   Diktat.

Lytt og skriv.jpg

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Picture 1.png
Pil

243

Pil
bottom of page