top of page

Kapittel 6A

Tekst

I senga

6A - I senga
00:00 / 00:00

Denne natta var det vanskelig for Julia å sove. Utenfor vinduet hørte hun masse bråk fra ungdommer på vei til og fra byen. Det var nesten umulig å sove. Og da hun først sovnet, våknet hun igjen etter bare noen minutter. Hun sjekket mobilen og så at det var to meldinger i innboksen. Én fra Luis.

- Unnskyld at jeg forstyrret deg i kveld. Ha et fint liv.

Julia ristet på hodet. Herregud for en drama-queen. Han kommer til å

angre i morgen.

 

Den andre meldinga var fra mora hennes.

- Ring meg nå!

Nå? Midt på natta? Det måtte være noe alvorlig.

- Hallo? Mamma?

- Hallo Julia! Hvorfor ringte du meg ikke i går? Du sa du skulle ringe meg!

- Mamma, vet du hva klokka er?

- Den er allerede seks. Sju minutter over, faktisk. Jeg ventet på at du skulle ringe, men jeg hørte aldri noe fra deg.

- Mamma, vær så snill. Klokka er bare fem her, og jeg trenger faktisk å sove. Jeg trodde det var noe viktig.

- Ja, men det er viktig! Jeg prøvde å ringe deg, men du svarte ikke!
- Mamma, jeg var på jobb. Og jeg ville ringe deg etter jobb, men jeg fikk dessverre ikke tid.

- Å? Hva gjorde du da?
- Jeg hadde noe viktig jeg måtte gjøre i byen. Jeg måtte handle.
- Og i går kveld?
- Jeg kunne ikke ringe deg da, for da var jeg i en bursdag, og jeg kom sent hjem.
- Ja, du har tid til å feste, men du har ikke tid til å ringe mora di...
- Mamma, jeg er trøtt...
- Du hadde ikke tid til å snakke med meg på fredag heller. Du har aldri tid til å ringe meg lenger.

- Jeg snakket med deg sist uke...

- Ja ja, men du vet jeg blir bekymret når jeg ikke hører fra deg. Så sov godt, da, og husk at mamma er glad i deg!

trøtt.png
ansikt_edited.jpg

Side 126 (hundre-og-tjueseks)

Kapittel 6A

Tekst

Ting på soverommet

ei seng

seng.png

sengklær

sengklær.png

ei pute

pute.png

ei dyne

dyne.png

en madrass

madrass.png

en slåbrok

slåbrok.png

en nattkjole

nattkjole.png

en pyjamas

pyjamas.png

tøfler

tøfler.png

ei vekkerklokke

vekkerklokke.png

persienner

persienner_edited.jpg

gardiner

gardiner.png

en varmeovn

varmeovn.png

et klesskap

klesskap.png

et nattbord

nattbord.png

en kommode

kommode.png
ugler.png

Side 127 (hundre-og-tjuesju)

Kapittel 6A

Vokabular

Verb

 

GRUPPE 1 (-et)

å angre (på noe)
å fe
ste
å forsty
rre

å handle

å riste
å sje
kke

å sovne

å vente

å våkne

 

PRETERITUM

angret [άŋret]
festet [féstet]
forstyrret [fo∫ýret]

handlet [hάndlet]

ristet [rístet]
sjekket [∫éket]

sovnet [sóvnet]

ventet [véntet]

våknet [vóknet]

GRUPPE 2 (-te)

å høre

å svare

PRETERITUM

hørte [hǿ:ʈe]
svarte [svά:ʈe]

GRUPPE 3 (-de)

å prøve

PRETERITUM

prøvde [prǿvde]

GRUPPE 3 (-dde)

å ha

å tro

PRETERITUM

hadde [hάde]

trodde [trúde]

IRREGULÆRE 

å få
å gjøre – gjør
å komme

å kunne - kan

å måtte - må

å se
å si – sier

å skulle - skal

å ville - vil
å være - er

PRETERITUM

fikk [fik]
gjorde [jú:re]

kom [kom]
kunne [kʉne]

måtte [móte]
så [so]
sa [sɑ]
skulle [skʉle]
ville [víle] 
var [vɑ:r

  ´

  ´

Substantiv

et bråk [bro:k]
ei dyne [dý:ne]

gardiner (pl) [gɑɖí:ner]

et hode [hú:de]
et klesskap [klé:skɑp]

en kommode [kumú:de]

et liv [li:v]
en madrass [mɑdrάs]

et nattbord [nάtbur]

en nattkjole [nάtçule]

ei pute [pʉ:te]

ei seng [seŋ]
sengklær (pl) [séŋklær]
en slåbrok [sló:brok]
et soverom [só:verum]

en tøffel - tøfler [tǿfel] - [tǿflerl]
en varmeovn [vάrmovn]
ei vekkerklokke [vékerkloke]

  ´

 

 

regret (something)

party

disturb

shop

shake
check
fall asleep

wait
wake up

 

hear

answer

 

try

 

have

believe

get
do
come
can
must, have to

see
say
shall, will
want

be

 

noise
duvet, quilt
curtains
head
wardrobe, closet

commode

life
mattress
night table

nightgown

pillow

bed
bedding, bed linen
robe
bedroom

slipper - slippers heater
alarm clock

 ´

Adjektiv

alvorlig [ɑlvó:ɭi]
umulig [ʉmʉ:li]

viktig [víkti]

 ´

Andre ord

da [dɑ]

lenger [léŋer]

herregud [hæregʉ:d]

masse [mάse]

nesten [nésten]

sent [se:nt]

utenfor [ʉ:tenfor]

 ´

Uttrykk

for en...
i går
i går kveld

kommer til å

midt på
riste på hodet

selv om
sist uke
sov godt

være glad i

vær så snill

 

serious

impossible

important

 

 

then, when (in the past)

anymore
oh my God

lots of
almost
late
outside

 

 

what a...
yesterday
yesterday evening

is going to
in the middle of
shake one ́s head

even if, although

last week
sleep well!
love
please

"Man kan aldri planlegge fremtiden ved hjelp av 

fortiden."

Edmund Burke

Vandrer.png

Side 128 (hundre-og-tjueåtte)

Kapittel 6A

Oppgaver

Oppgave 1:   Finn preteritumsformene.

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png

Oppgave 2:   Finn preteritumsformene.

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png
spørsmålstegn_edited.jpg

hvordan er det

mulig å vite det?

Oppgave 3:   Finn preteritumsformene.

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png

Oppgave 4:   Finn preteritumsformene.

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png

Side 129 (hundre-og-tjueni)

Vandrer.png

Kapittel 6A

Oppgaver

Oppgave 5:   Irregulære verb. Skriv verbene

                        i presens og preteritum.

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png

Oppgave 6:   Oversett til norsk.

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png

Oppgave 7:   Når eller da?

klikk2.png

Hint!

Vi bruker 'når' i spørsmål, om framtid (future) og når vi snakker om noe generelt.

   - Når kom du til Norge?

   - Vi drar når du er ferdig.

   - Jeg gjør lekser når jeg har tid.

Vi bruker 'da' når vi snakker om fortid (the past).

   - Jeg spiste da han ringte meg.

   - Jeg jobbet som kokk da jeg bodde i Sveits.

Guide.png

Side 130 (hundre-og-tretti)

Vandrer.png

Kapittel 6A

Oppgaver

Oppgave 8:   Hva gjorde du i går? Fortell!

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png

Oppgave 9:   Sett inn riktig form av verbene.

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png

Hint!

Husk infinitiv etter modale verb - også

når modalverbet er i preteritum.

Guide.png

Side 131 (hundre-og-trettien)

Vandrer.png

Kapittel 6A

Oppgaver

Oppgave 10:   Klikk på audiosporene og svar på spørsmålene.

muntlig øvelse ny.jpg

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

og under finner du spørsmålene. klikk på audioen, så får du svar!

1. Hva spiste du til middag i går?

2. Var du på jobb i går?

3. Hva gjorde du på lørdag?

4. Når kom du til Norge?

5. Så du noen filmer i går?

6. Vasket du klær på søndag?

7. Når våknet du i dag?

8. Var du ute i helga?

9. Hadde du fest hos deg fredag kveld?

10. Sovnet du sofaen i går?

11. Hvor bodde du da du var barn?

12. Hva pleide du å gjøre da du var barn?

13. Hvorfor ville du komme til Norge?

14. Måtte du vente lenge på bussen i dag?

15. Kunne du norsk før du kom til Norge?

16. Fikk du noen presanger til bursdagen din?

Side 132 (hundre-og-trettito)

Vandrer.png

Kapittel 6A

Oppgaver

Oppgave 11:   Hva heter det på norsk?

Oppgave 13:   Diktat.

headphones-31377__340.png

Oppgave 12:   Hva er det motsatte

                         (the opposite)?

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png
trillebår6.webp

Oppgave 13:  Diktat.

Lytt og skriv.jpg

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Pil

Side 133 (hundre-og-trettitre)

Pil
bottom of page