top of page

Kapittel 7B

Tekst

Høsten

I begynnelsen av september kommer høsten til Norge, og da blir det kaldere. Det kan være mye regn og vind mange steder, men det kan også være bra vær, og da er det fint å være ute og nyte sene dager med sol og varme.

Selv om Alex liker vinteren best, er det også mye å gjøre om høsten. Alex kjenner en som har hytte på fjellet, og noen ganger drar de på hyttetur sammen. Det er en fin anledning til å plukke sopp og bær, og i år har de også tenkt å gå på jakt. Det er mye elg i skogen, og Alex synes det er spennende å  tenke  på  at  han  kanskje  kan  fylle

7B - Høsten
00:00 / 00:00

fryseren med deilig elgkjøtt i år. Hytta ligger ved et lite vann, så det er også muligheter til å fiske der.

Hjemme er det også ting å gjøre. Når løvet faller fra trærne, må han rake i hagen. Alex liker ikke så godt å rake, og det er ikke egentlig nødvendig, synes han. Men alle naboene gjør det, så da føler han at han må gjøre det også. Men ofte utsetter han det så lenge han kan. Det er mye som er morsommere enn å rake i hagen, og når vennene hans ringer og spør om han blir med og spiller fotball, er han ikke vanskelig å be.

å gå på jakt

går på jakt.webp

å plukke sopp

plukker sopp3_edited.jpg

å dra på fisketur

fisker2.webp

å rake løv

raker i hagen.webp

å plukke bær

plukker bær2_edited.jpg

å spille fotball

spiller fotball.webp

Side 160 (hundre-og-seksti)

Kapittel 7B

Tekst

Vinteren

I slutten av november er det allerede vinter mange steder i Norge. Men Norge er et langt land, så det er stor forskjell mellom sør og nord. I nord blir det tidligere vinter enn i sør, og på denne tida av året er det ofte mye varmere på Sørlandet enn for eksempel i Finnmark.

På Vestlandet og på Sørlandet er det mye mindre snø enn i resten av landet. I Kristiansand er det sjelden snø i det hele tatt om vinteren, så hvis du liker typiske vinteraktiviteter, er ikke dette stedet for deg. Hvis du derimot liker korte vintre, og somre med ordentlig sol og varme, er Kristiansand et godt alternativ. Det kommer an på hva du foretrekker.

7B - Vinteren
00:00 / 00:00

For Alex er det ingen tvil. Han elsker vinteren, og han elsker å stå på ski. Han er ikke så glad i å gå lange skiturer, men i alpinbakken koser han seg ordentlig. Det tar ikke lang tid fra snøen ligger på bakken til Alex har slalåmutstyret på. Det hender også at han tar på seg skøytene og tester isen i Tromsdalen.

Det eneste han ikke liker, er å måke snø. Men han prøver å tenke positivt, selv når det ligger en halv meter snø på trappa, og alt ser håpløst ut. Det er ikke alle som får så god trening halve året, tenker han.

å stå på ski

står på ski.png

å gå på skøyter

går på skøyter2.webp

å ake

aker.webp

å lage snømann

lager snømann.webp

å kaste snøball

kaster snøball.webp

å måke snø

måker snø.webp

Side 161 (hundre-og-sekstien)

Kapittel 7B

Vokabular

Verb

 

å ake [ά:ke]
å be - ba (pret.) [be] - [bɑ]
å falle - falt (pret.) [fάle] - [fɑlt]
å fiske [físke]
å fylle - fylte (pret.) [fýle] - [fýlte]
å hende - hendte (pret.) [héne] - [hénte]

å kaste [kάste]
å måke [mó:ke]
å nyte - nøt (pret.) [ný:te] - [nø:t]
å plukke [plʉke]
å rake - raket [rά:ke] - [rά:ket]
å spille - spilte (pret.) [spíle] - [spílte]
å stå - sto (pret.) [sto] - [stu]
å teste [téste]
å utsette - utsatte (pret.) 

   [ʉ:tsete] - [ʉ:tsɑte]

 ´

 ´

 ´

 

 

sledge
ask, invite

fall
fish
fill
happen
throw
shovel
enjoy
pick
rake
play
stand
test
postpone

Substantiv

en aktivitet [ɑktivité:t]
en alpinbakke [ɑlpí:nbɑke]
en anledning [ɑnlé:dniŋ] (til å)
en begynnelse [bejýnelse]

en elg [elg]
en forskjell [fo∫él]
en fryser [frý:se]
en hage [hά:ge]
ei hytte [hýte]
en is [i:s]
ei jakt [jɑkt]
et løv [lø:v]
en meter [mé:ter]
en mulighet [mʉ:lihet] (til å)

en nabo [nά:bu]
ei skøyte [∫ǿy:te]
en slutt [slʉt]
en snøball [snǿ:bɑl]
en snømann [snǿ:mɑn]
en sopp [sop]

ei trapp [trɑp]
ei trening [tré:niŋ]

en tvil [tvi:l]
et utstyr [ʉ:tstyr]

et vann [vɑn]

en varme [vάrme]

 ´

 ´

 

activity
downhill slope opportunity (to)

beginning
moose, elk
difference
freezer
garden
hut, cabin
ice
hunting
leaf
meter
possibility (to)
neighbour
skate
end
snowball
snowman
mushroom

stairs, steps
training
doubt
equipment
small lake, pond

heat

Adjektiv

deilig [déi:li]
håpløs [hó:pløs]
nødvendig [nødvéndi]

ordentlig [oɖéntli]

spennende [spénene]

typisk [tý:pisk]

delicious
hopeless
necessary

proper, real

exciting

typical

Andre ord

egentlig [é:gentli]

sjelden [∫élden]

actually, really

seldom

Uttrykk

det er ingen tvil
det er stor forskjell mellom
det kommer an på

gå på jakt
halve 
[hάle] året 

har tenkt å...
i år
i begynnelsen av
i det hele tatt
i resten av
i slutten av
like noe godt
på denne tida av året

 

 

there's no doubt

there's a big difference between

it depends (on)
go hunting
half the year
have planned to..
this year
in the beginning of

at all
in the rest of
in the end of
like something a lot

this time of year

"Den som sover om høsten, sulter om vinteren."

(dansk ordtak)

Falling-objects.jpg

Side 162 (hundre-og-sekstito)

Kapittel 7B

Oppgaver

Oppgave 1:   Hva gjorde de? Hør på audiosporene og skriv riktig nummer 

                       ved siden av riktig aktivitet.

Lytt og skriv.jpg

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 11.

12.

Oppgave 2:   Fortell om hjemlandet ditt.

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png
Falling-objects.jpg

Side 163 (hundre-og-sekstitre)

Kapittel 7B

Oppgaver

Oppgave 3:   Øv vokabular I.

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png

Oppgave 4:   Øv vokabular II.

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png

Oppgave 5:   Lukeprøve. Sett ordene på riktig plass.

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png

dukker

borte

an

forskjellen

foretrekker

grunnen

tenkt

likevel

av

tvil

tatt

kaste

flytter

hender

plukket

utsette

falt

anledning

nødvendig

resten

Side 164 (hundre-og-sekstifire)

Falling-objects.jpg

Kapittel 7B

Oppgaver

Oppgave 6:   Komparativ. Sett inn riktig form av adjektivene.

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png

Oppgave 7:   Superlativ. Lag spørsmål.

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png
spørsmålstegn_edited.jpg

komparativ?

Falling-objects.jpg

Side 165 (hundre-og-sekstifem)

Kapittel 7B

Oppgaver

Oppgave 8:   Skriv komparativ og superlativ form av kvantorene.

spørsmålstegn_edited.jpg

klikk!

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png

Oppgave 9:   Klikk på audiosporene og responder. Bruk demonstrativer og

                        komparativ som i eksempelet.

           Eks.:    Audio:  - Denne bilen er fin.                      Du: - Ja, men denne er finere.

muntlig øvelse ny.jpg

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

16.

17.

18.

19.

20.

11.

12.

13.

14.

15.

Side 166 (hundre-og-sekstiseks)

klikk hvis du trenger å repetere demonstrativene!

spørsmålstegn_edited.jpg
Falling-objects.jpg

Kapittel 7B

Oppgaver

her kan du sjekke svarene!

1. Ja, men denne (lua) er dyrere.

2. Ja, men dette (skjerfet) er billigere.

3. Ja, men denne (steinen) er finere.

4. Ja, men dette (skjørtet) er kortere.

5. Ja, men dette (fjellet) er høyere.

6. Ja, men denne (boka) er bedre.

7. Ja, men disse (bærene) er større.

8. Ja, men dette (beltet) er lengre.

9. Ja, men denne (genseren) er mindre.

10. Ja, men disse (skoene) er mindre.

11. Ja, men denne (fuglen) er eldre.

12. Ja, men dette (treet) er yngre.

13. Ja, men denne (fjorden) er mer magisk.

14. Ja, men denne (filmen) er mer spennende.

15. Ja, men dette (stedet) er mer interessant.

16. Ja, men disse (bøkene) er mer kjent.

17. Ja, men denne (parken) har flere trær.

18. Ja, men dette (treet) har mer løv.

19. Ja, men denne (klassen) har færre studenter.

20. Ja, men disse (dyrene) har mindre mat.

Oppgave 10:   Sett inn riktig form av "liten".

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png
spørsmålstegn_edited.jpg

hm...

Oppgave 11:   Fortell hvilke planer du har og bruk "har tenkt å" sammen med uttrykkene

                         bak hvert audiospor.

            Eks.:   Audio: - Hva skal du gjøre i morgen?            Du: - Jeg har tenkt å dra på fjelltur.

muntlig øvelse ny.jpg

1.

2.

3.

- å dra på fjelltur

 

- å dra på fisketur

 

- å dra på skitur

4.

5.

6.

- å dra på skogtur

- å dra på bærtur

- å dra på biltur til Senja

Side 167 (hundre-og-sekstisju)

Falling-objects.jpg

Kapittel 7B

Oppgaver

Oppgave 12:   Oversett til norsk.

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png

Oppgave 13:   Diktat.

Lytt og skriv.jpg
Oppgave 13 - diktat
00:00 / 00:00
Pil

Side 168 (hundre-og-sekstiåtte)

Pil
bottom of page