top of page

Kapittel 7C

Tekst

Våren

Det er vår, og Alex har det travelt. Han har eksamen om to uker, og det er mye å lese. Han skulle ønske det var sommer allerede, for da trengte han ikke å lese til eksamen. På denne tida av året er han ganske lei av studiene sine. Han vil heller ha fri og gjøre som han vil. Han skulle ønske han hadde tid til å trene eller bare slappe av hjemme med et dataspill. Den eneste treninga han får nå, er når han går tur med hunden sin. Men han vil gjerne gjøre det bra på eksamen, så da må han forberede seg godt. Heldigvis er det dårlig vær ute, for da er det lettere å være inne og lese.

I morgen er det 17. mai, og  da  har  Alex  tenkt  å  dra  til

7C - Våren
00:00 / 00:00

byen og se på feiringa. 17. mai er Norges nasjonaldag, og det er en stor begivenhet i Norge. I 1814 fikk Norge sin egen grunnlov, og det er derfor vi feirer denne dagen. Hele byen er full av glade mennesker, og det er musikk og parade i gatene. Alle pynter seg fra topp til tå, og overalt kan man se pølser og ballonger og barn med ansiktene fulle av iskrem. Alex skal treffe noen venner i byen, og de har tenkt å gå på kafé - eller det er i hvert fall planen. Han husker godt hvordan det var i fjor. Da var det umulig å finne plass noen steder, for alle kafeene var fulle av folk, og det var lange køer overalt. Men kanskje er han heldigere i år?

å lese til eksamen

leser til eksamen_edited.jpg

å gå tur med hunden

går tur med hunden_edited.jpg

å ha eksamen

har eksamen.webp

å jogge

jogger_edited_edited.jpg

å spille dataspill

spiller dataspill 2.webp

å trene

trener_edited.jpg

Side 169 (hundre-og-sekstini)

Kapittel 7C

Tekst

Sommeren

7C - Sommeren
00:00 / 00:00

Alex sitter på biblioteket og leser til eksamen. Han prøver å konsentrere seg så godt han kan, men tankene hans er for det meste helt andre steder. Han gleder seg til sommeren, og han føler seg allerede ganske klar for å pakke kofferten og reise på ferie. I år skal han besøke familien sin i Frankrike og kanskje ta en helgetur til Tunisia i Nord-Afrika. Han har lyst til å dra på safari i ørkenen og kanskje ri på kameler. Han har også lyst til å dra på stranda og bade og sole seg.

I fjor hadde han en helt annen ferie. Da reiste han rundt i Norge og besøkte mange interessante byer og steder. Først tok han Hurtigruta til Svolvær, som er en liten by øst i Lofoten. Der leide han en bil og kjørte til Leknes, som  ligger  lenger  vest.  Lofoten  har  et  meget  spesielt

landskap, så det var en veldig interessant biltur.

 

Uka etter tok han fly til Trondheim, og der besøkte han Nidarosdomen, som er en stor, gammel kirke. Deretter tok han tog til Oslo, og der var han i to dager. Han besøkte mange gallerier og museer, men best likte han Vigelandsparken. Så fortsatte reisen til Kristiansand, som er mest kjent for sin dyrehage med mange eksotiske dyr. Til slutt dro han til Bergen. Det var morsomt å gå rundt i sentrum, og særlig likte han fisketorget hvor man kan kjøpe levende fisk. Han fikk også tid til en liten båttur.

 

Huff nei, nå må han prøve å konsentrere seg om lesinga igjen, og ikke sitte her og drømme om sommer og ferie.

å reise på ferie

reise på ferie_edited.jpg

å dra på båttur

Båttur_edited.jpg

å dra på stranda

drar på stranda_edited.jpg

å sole seg

soler seg_edited.jpg

å svømme

svømmer_edited.jpg

å dykke

dykker_edited.jpg

Side 170 (hundre-og-sytti)

Kapittel 7C

Vokabular

Verb

 

å bade [bά:de]
å dykke [dýke]
å feire - feiret (pret.) [fæí:re] - [fæí:ret]
å forberede [fórberede] seg (til) 
å fortsette - fortsatte (pret.)

   [fóʈsete] - [fóʈsɑte]

å jogge [jóge]
å konsentrere [kunsentré:re] seg 
å leie [læì:e]
å ri [ri]
å slappe av [slάpe ɑv]
å sole [sú:le] seg
å svømme [svǿme]
å ta - tok (pret.) [tɑ] - [tu:k]
å trene [tré:ne]
å ønske [ǿnske]

 

 

bathe
scuba diva
celebrate
prepare (for)
continue


jog
concentrate
rent
ride
relax
sunbathe
swim
take
work out, exercise

wish

Substantiv

en ballong [bɑlóŋ]
en begivenhet [bejí:venhet]

en båt [bo:t]
et dataspill [dά:tɑspil]
en dyrehage [dý:rehɑge]
ei feiring [fǽí:riŋ]
en ferie [fé:rie]
et fly [fly]
et galleri [gɑlerí]
en grunnlov [grʉnlov]
en helgetur [hélgetʉr]
en hund [hʉn]
en iskrem [í:skrem]
en kamel [kɑmé:l]
ei kirke [çírke]
en koffert [kúfeʈ]
ei kø [kø]
et museum - museer

   [mʉsé:ʉm] - [mʉsé:er]
en parade [pɑrά:de]
en reise [ræÍ:se]

ei strand - strender [strɑn] - [stréner]

et studie [stʉ:die]
en tanke [tάŋke]
et tog [to:g]

en ørken [ǿrken]

 

balloon
happening, event
boat
computer game
zoo
celebration
holiday
plane
gallery
constitution
weekend trip
dog
ice cream
camel
church
suitcase
queue
museum - museums

 

parade
travel

beach - beaches

study
thought
train

desert

 ´

  ´

Adjektiv

egen - eget - egne 

   [é:gen] - [é:get] - [é:gne]

eksotisk [eksú:tisk]
fri [fri]
full [fʉl]

glad [glɑ]
heldig [héldi]

kjent [çent]
levende [lé:vene]

own


exotic
free
full
happy
lucky
known, famous

alive, living

Andre ord

deretter [dǽreter]
derfor [dǽrfor]
heldigvis [héldivis]

meget [mé:get]

after that, next
therefore
fortunately, luckily
very

Uttrykk

den/det/de eneste
det er derfor
finne plass
for det meste
fra topp til tå
gå tur med hunden

gjøre det bra

gjøre som du vil

ha fri
han skulle ønske

i hvert fall [ivǽʈfɑl]

lese til eksamen

 

 

the only
that ́s why
find room
for the most
from head to toe
walk the dog
do well, perform well

do as you like
be free, have a day off

he wishes

at least

study for exam

Visste du?

 

Få reiser mer enn nordmenn. I 2016 var vi i gjennomsnitt på 4,2 reiser, og når vi ser bort fra innenlandsreiser, var de mest populære reisemålene Spania, Sverige, Danmark, Storbritannia

og Tyskland.

I Europa er det bare øystatene Kypros, Malta og Island som flyr mer enn nordmenn. Vi flyr 40 prosent mer enn danskene, mens

vi sammenlignet med svenskene flyr dobbelt så mye.

Falling-objects.jpg

Side 171 (hundre-og-syttien)

Kapittel 7C

Oppgaver

Oppgave 1:   Dra og dropp.

trillebår6.webp

Oppgave 3:   Oversett til norsk.

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png

Oppgave 2:   Dra og dropp.

trillebår6.webp
Falling-objects.jpg

Side 172 (hundre-og-syttito)

Kapittel 7C

Oppgaver

Oppgave 4:   Hva gjorde Alex i går?

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png
Falling-objects.jpg

Side 173 (hundre-og-syttitre)

Kapittel 7C

Oppgaver

Oppgave 5:   Fyll inn med ord som passer i konteksten. Sett inn ett ord på hver åpne plass.

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png

Oppgave 6:   Sett inn riktig form av

                        substantivene.

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png

Oppgave 7:   Sett inn riktig form av

                        adjektivene og adverbene.

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png

les dette først!

spørsmålstegn_edited.jpg

Side 174 (hundre-og-syttifire)

Falling-objects.jpg

Kapittel 7C

Oppgaver

Oppgave 8:   Sett inn riktig form av possessivene.

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png

Oppgave 9:   Refleksive possessiver? Velg riktig form.

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png

Side 175 (hundre-og-syttifem)

husker du?

spørsmålstegn_edited.jpg
spørsmålstegn_edited.jpg

refleksive possessiver?

Falling-objects.jpg

Kapittel 7C

Oppgaver

Oppgave 10:  Hva fortalte hun? Du snakket med Toril i går, og i dag møter du Vanessa. Fortell

                        Vanessa hva Toril fortalte deg. Klikk på audiosporene for å høre Toril fortelle.

          Eks.:     Toril: - Jeg må vaske huset mitt.         Du (til Vanessa): - Hun (Toril) må vaske huset sitt.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

muntlig øvelse ny.jpg

her kan du sjekke svarene!

1. Hun må vaske huset sitt.

2. Huset hennes er gammelt.

3. Hun savner naboene sine.

4. Naboene hennes bor i Ungarn nå.

5. Hun skal besøke søstera si.

6. Søstera hennes bor i Grimstad.

7. Hun snakket med foreldrene sine på søndag.

8. Foreldrene hennes er syke.

9. Hun skal snakke med legen deres.

10. Legen deres er alltid opptatt.

11. Hun og mannen hennes har to barn.

12. Barna deres går på barneskolen.

13. De hjelper ofte barna sine med leksene.

14. Dattera deres er veldig flink i matematikk.

15. Sønnen deres er flinkere i språk.

16. I helga skal barna besøke foreldrene hennes.

Oppgave 11:   Lytteprøve. Hør på opplesninga og kryss av for riktig eller galt.

7C - Oppgave 8
00:00 / 00:00
klikker ny bra.webp

Side 176 (hundre-og-syttiseks)

Falling-objects.jpg

Kapittel 7C

Oppgaver

Oppgave 12:   Egen, eget eller egne?

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png

Hint!

'Egen' har tre former:

en bil:     Min egen bil

ei bok:    Mi egen bok.

et hus:    Mitt eget hus

barn:      Mine egne barn

Oppgave 13:  Klikk på audiosporene og svar på spørsmålene. Du kan svare hva du vil,                                          men uttrykket bak hvert audiosporet må være del av svaret.

            Eks.:     Audio: Hva skal du gjøre i sommer?           Du: Jeg skal reise på ferie til Japan.

muntlig øvelse ny.jpg

1.

- å reise på ferie

2.

- i to uker

3.

- å ta fly

4.

- å dra på stranda

5.

- å slappe av

6.

- å være glad i

7.

- å ha mulighet til

8.

- å finne plass

9.

- å foretrekke

10.

- det hender at

11.

- å utsette ferien til høsten

12.

- å ha det travelt med

13.

- i begynnelsen av 

14.

- å reise rundt

15.

- å reise med tog

16.

- ikke egentlig

17.

- fryktelig vær

18.

- å bli bedre vær

19.

- heldigvis

20.

- til i slutten av

og her er spørsmålene hvis du vil sjekke:

1. Hva skal du gjøre i sommer?

2. Hvor lenge skal du være borte?

3. Hvordan har du tenkt å reise?

4. Hva skal du gjøre der?

5. Er det ikke litt kjedelig å bare ligge på stranda?

6. Så du liker å sole deg?

7. Er å sole seg det eneste man kan gjøre der?

8. Pleier det ikke å være veldig mye folk på stranda?

9. Er det ikke morsommere å være litt aktiv?

10. Drar du alltid på stranda når du har ferie?

11. Hadde du ferie i fjor sommer også?

12. Hva var grunnen til at du måtte utsette ferien?

13. Når dro du på ferie i fjor, da?

14. Hvor var du?

15. Leide du bil?

16. Var det en fin ferie?

17. Å? Hvorfor ikke?

18. Var det dårlig vær hele tida?

19. Så da ble ikke ferien så ille likevel?

20. Så, hvor lenge var du på ferie?

Pil

Side 177 (hundre-og-syttisju)

Pil
bottom of page