top of page

Kapittel 8A

Tekst

Alene hjemme

8A - Alene hjemme
00:00 / 00:00

Det er høstferie, og Tone og barna er på hytta sammen med bestemor. Håkon er alene hjemme, og han må innrømme at han har gledet seg til dette lenge. Det er selvfølgelig fint å være sammen med familien, men noen ganger har han også savnet å ha huset for seg selv og bare gjøre det som passer ham. Ingen plikter, ingen bestemte oppgaver. Endelig kan han gjøre det han har aller mest lyst til: Spille gitar og synge så høyt han kan!

Da han var yngre, pleide han å spille i band. På den tida hadde han langt hår og var litt av en rocker. Han må smile når han tenker på alle konsertene de hadde, og alle som ville snakke med dem når de var ferdige med å spille. Siden han var vokalist, var han kanskje den som var mest populær, og han husker at de andre ofte var misunnelige på ham. Ja, det var tider!

 

Akkurat mens han sitter og drømmer om gamle dager, ringer telefonen.

Tone:

Håkon:

Tone:

Håkon:

Tone:

Håkon:

Tone:

Håkon:

Tone:

Håkon:

Tone:

Håkon:

Tone:

Håkon:

Tone:

Håkon:

Tone:

Håkon:

Tone:

Håkon:

Tone:

Håkon:

Tone:

Håkon:

Hei, det er meg. Hva gjør du?

Nei, jeg gjør ikke så mye. Jeg tenkte kanskje jeg skulle

spille gitar og synge litt. Det er ikke så ofte jeg har

mulighet til det.

Har du tenkt på plantene mens vi har vært borte?

Eh... ja, det har jeg.
Har du gitt dem vann?
Nei, det har jeg glemt.

Har du passet på at de har nok lys?

Eh... nei.
Ikke? Så hva har du gjort da?
Jeg har tenkt på dem...

Håkon da! Du lovde å passe på dem. Og en annen ting: Har du skiftet dekk på bilen? Det er ganske kaldt ute nå, og det kan komme snø når som helst.

Nei, det har jeg ikke gjort. Men jeg skal gjøre det snart.

Har du forresten tatt inn posten? Eller har du glemt det også?

Nei, det har jeg faktisk husket å gjøre.

Har vi fått strømregning? Hvis den er på mer enn 1000 kroner, vil jeg at du skal ringe til kraftselskapet og spørre om vi kan vente med å betale. Vi har lite penger for øyeblikket.

Jeg har faktisk ikke åpnet posten, så jeg vet ikke om vi har fått regning.
Så kan du være så snill og åpne posten og sjekke da? Jeg vil ikke få purring.

Ok.

Har du forresten vært på butikken og handlet? Jeg vil ikke komme hjem til tomt kjøleskap.
Jeg skal dra i butikken og handle i morgen. Var det noe mer?
Ja. Som du vet, kommer vi tilbake søndag kveld, og da vil jeg gjerne at huset skal være rent.

Ja, ok, men det er ikke så veldig skittent. Men nå har jeg lite strøm på mobilen...
Det var forresten en ting til. Kan du... (forbindelsen blir brutt).
Puh! Jeg tror ikke jeg gidder å lete etter laderen.

håkon spiller gitar.webp

Side 178 (hundre-og-syttiåtte)

Kapittel 8A

Tekst

Hobbyer

å spille i band

spille i band.png

å spille gitar

spille gitar.png

å spille piano

spille piano.png

å spille trommer

spille trommer.png

å spille fløyte

spille fløyte.png

å synge i kor

synge i kor.png

å tegne

tegne.png

å male

male.png

å skrive dikt

skrive dikt.png

å danse salsa

danse salsa.png

å strikke

strikke.png

å sy

sy.png

å samle på frimerker

samle på frimerker.png

å se film

se film.png

å spille brettspill

spille brettspill.png

Side 179 (hundre-og-syttini)

Kapittel 8A

Vokabular

Gruppe 2 (-te/t):
å betale [betά:le]

å glemme [gléme]

å innrømme [ínrøme]

å lete [lé:te]

å male [mά:le]

å smile [smí:le]

å spille [spíle]

Verb

Gruppe 1 (-et/et):
å huske [hʉske]

å passe [pάse]

å passe på
å samle [sάmle]
å savne [sάvne]

å sjekke [∫éke]

å skifte [∫ífte]

å strikke [stríke]

å tegne [tǽine]/[téŋne]
å åpne [ó:pne]

  ´

PRETERITUM
husk
et

passet


samlet
savnet

sjekket

skiftet

strikket

tegnet
åpnet


betalte

glemte

innrømte

lette

malte

smilte

spilte

PRESENS

PERFEKTUM
har husk
et

har passet


har samlet
har savnet

har sjekket

har skiftet

har strikket

har tegnet
har åpnet


har betalt

har glemt

har innrømt

har lett

har malt

har smilt

har spilt

 

 


remember

suit
look after

collect
miss

check

change

knit
draw

open

 

pay

forget

admit

search

paint

smile

play

Gruppe 3 (-de/d):
å love [ló:ve]


lovde


har lovd

Gruppe 4 (-dde/dd):
å sy [sy]


sydde


har sydd

Irregulære verb:

å bli
å få
å gi [ji]

å gidde [gíde]
å gjøre - gjør (pres.)

å ha
å komme
å se
å skrive

å spørre - spør (pres.)
å synge [sýŋe]
å ta
å være - er (pres.)


har blitt

har fått

har gitt [jit]

har giddet [gídet]

har gjort [juʈ]

har hatt

har kommet

har sett

har skrevet

har spurt [spʉ:ʈ]

har sunget

har tatt

har vært [væʈ]


ble

fikk

ga

gadd 

gjorde [jú:re]

hadde

kom

skrev

spurte [spʉ:ʈe]

sang

tok

var

  ´

 

promise

 

sew

 

become
get, receive give
bother
do
have
come
see
write

ask
sing
take
be

Substantiv

et band [bæ:n]

et brettspill [brétspil]
et dekk [dek]
et dikt [dikt]

ei fløyte [fløý:te]
en forbindelse [forbíndelse]

et frimerke [frí:mærke]
en gitar [gitά:r]

et kor [ku:r]
et kraftselskap [krάftselskɑp]

 

band
board game
tire
poem
flute
connection
stamp
guitar

choir
power company

en lader [lά:der]

et medlem [mé:dlem]

en oppgave [ópgɑve]
et piano [piά:nu]
en plikt [plikt]
en post [post]
ei purring [pʉriŋ]
ei regning [ræí:niŋ]
en samtale [sάmtɑle]
(en) strøm [strøm]
ei strømregning [strǿmræiniŋ]

ei tromme [trúme]
en vokalist [vukɑlíst]

  ´

   ´

Adjektiv

bestemt [bestémt]

høy [høy]

misunnelig [misʉneli]

populær [pupʉlǽ:r]

ren [re:n]

skitten [∫íten]
tom [tom]

Uttrykk

aller mest
bli brutt
for øyeblikket
ha noe for seg selv lete etter

når som helst
på den tida
samle på frimerker spille i band
synge i kor
være misunnelig på

charger

member

task
piano
duty
post
bill reminder
bill
conversation
electricity, power electricity bill
drum 

vocalist, singer

 

 

specific, decided

loud (also: high)

envious
popular

clean

dirty
empty

 

 

very most, most of all
be broken
at the moment
have something to oneself

look for

(at) anytime
at that time, in those days collect stamps
play in a band
sing in a choir
envy

"Utsett aldri til i morgen hva du kan nyte i dag."

Josh Billings

Vandrer.png

Side 180 (hundre-og-åtti)

Kapittel 8A

Oppgaver

Oppgave 1:   Øv vokabular I.

trillebår6.webp

Oppgave 2:   Øv vokabular II.

trillebår6.webp

Oppgave 3:   Preteritum og presens perfektum.

                        Skriv verbformene.

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png
spørsmålstegn_edited.jpg

klikk!

Oppgave 4:   Irregulære verb.

                        Skriv verbformene.

Side 181 (hundre-og-åtti)

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png
Vandrer.png

Kapittel 8A

Oppgaver

Oppgave 5:   Preteritum eller presens perfektum? Sett inn riktig form av verbene.

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png

Oppgave 6:   Klikk på audiosporene og svar: "Jeg har allerede...".

          Eks.:     Audio: - Du må vaske rommet ditt!      Du: - Jeg har allerede vasket rommet mitt.

muntlig øvelse ny.jpg

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

og her kan du sjekke svarene!

1. Jeg har allerede pusset tennene.

2. Jeg har allerede kjøpt brød.

3. Jeg har allerede skiftet dekk på bilen.

4. Jeg har allerede sydd jakken min.

5. Jeg har allerede tatt inn posten.

6. Jeg har allerede gjort leksene.

7. Jeg har allerede ringt mora mi.

8. Jeg har allerede støvsuget i stua.

9. Jeg har allerede skrevet semesteroppgaven min.

10. Jeg har allerede åpnet vinduet.

11. Jeg har allerede gitt katten mat.

12. Jeg har allerede betalt telefonregninga.

Side 182 (hundre-og-åttito)

Vandrer.png

Kapittel 8A

Oppgaver

Oppgave 7:   Hva har du gjort denne uka?

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png

Oppgave 8:   "... som helst." 

                        Oversett til norsk.

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png

Side 183 (hundre-og-åttitre)

Vandrer.png
spørsmålstegn_edited.jpg

ok..?

Kapittel 8A

Oppgaver

Oppgave 9:   Hva heter dyrene på norsk? Hør på audioen og stav (spell) ordene.

Lytt og skriv.jpg

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Oppgave 10:   Fyll inn med riktig preposisjon.

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png

Side 184 (hundre-og-åttifire)

Vandrer.png

Kapittel 8A

Oppgaver

Oppgave 11:   Svar på spørsmålene, og bruk uttrykkene bak hvert audiospor.

muntlig øvelse ny.jpg

1.

2.

3.

4.

5.

6.

- å passe på

- på den tida

- for øyeblikket

- å spille gitar

- å lete etter

- når som helst

7.

8.

9.

10.

11.

12.

- å være misunnelig 

- aller best

- noe bestemt

- å ha dårlig forbindelse

- å ha muligheten til

- å skifte til sommerdekk.

vil du stille spørsmålene også? klikk på audiosporene så får du svar!

1. Jeg lurer på hva jeg skal gjøre med hunden min i ferien.

2. Tror du besteforeldrene dine spilte mye dataspill?

3. Er det mye å gjøre på jobb?

4. Har du noen hobbyer?

5. Jobber du fremdeles på Rema?

6. Når kommer barna dine hjem fra skolen?

7. Hvorfor tror du han er så sur på meg?

8. Liker du ikke å være ute i naturen?

9. Har du noen planer for neste uke?

10. Har du Internett på hytta?

11. Har du vært i Lofoten?

12. Kjører du fremdeles med piggdekk?

Pil
sove på dekk.png

Side 185 (hundre-og-åttifem)

Pil
bottom of page