top of page

Kapittel 9A

Tekst

Julia og Alex diskuterer

9A - Julia og Alex diskuterer
00:00 / 00:00

Alex er akkurat ferdig med dagens forelesning, og nå sitter han på en benk utenfor biblioteket og røyker. Mens han sitter der, kommer Julia forbi. Når hun ser ham, går hun smilende bort til ham.

SUBJUNKSJONER:

hvis

fordi

siden

mens

før

selv om

så lenge

når 

da

Julia:

Alex:

Julia:

Alex:

Julia:

 

Alex:

Julia:

Alex:

Julia:

Alex:

Julia:

Alex:

Julia:

alex og julia kap. 9a.webp

Hei, Alex, lenge siden sist. Hvordan går det?
Takk, ikke så verst. Og hva med deg? Har du

mye å gjøre for tida?

Nei, ikke så veldig. Jeg er akkurat ferdig på

jobb, og nå er jeg på vei hjem. Jeg visste

forresten ikke at du røyker. Har du råd til det?

Nei, ikke egentlig, men det er så vanskelig å

slutte.

Jeg skjønner ikke at du orker å røyke. Ikke

bare er det dyrt, det er veldig usunt også. Er du ikke redd for å få kreft?

Ja... nei... jeg vet ikke. Kan vi ikke snakke om noe hyggelig i stedet?

Vet du ikke hvor farlig det er? Bare i Norge dør over 5000 mennesker på grunn av røyking hvert år. Det er 13 personer hver dag. Jeg synes tobakk bør være forbudt!

Nei, jeg er ikke enig i det. Det er vel opp til meg om jeg vil røyke eller ikke. Folk må ha frihet til å velge selv hva de vil gjøre.

Vil du legalisere narkotika også da?
Tja, jeg vet ikke helt. Hvis folk vil ødelegge helsa, er det vel opp til dem.

Men mener du at det er en fordel eller en ulempe at folk misbruker narkotika? Må det ikke være noen reguleringer som påvirker folks valg? Vil du for eksempel tillate fritt salg av heroin?

Nei, kanskje ikke heroin, men det er mange som mener at for eksempel cannabis bør være lovlig.

Men hvis cannabis ble legalisert, tror du ikke det ville føre til at folk røykte mer?

202

Kapittel 9A

Tekst

Alex:

Julia:

Alex:

Julia:

Alex:

Julia:

Alex:

Daniel:

Julia:

Daniel:

Alex:

Ja, faren min røykte, og han røyker fremdeles, men jeg begynte ikke å røyke på grunn av ham.

Er du sikker på det? Tror du ikke det var lettere for deg å begynne å røyke siden han også røykte?

Nei, det er ikke så sikkert. Ungdommer velger ofte å gjøre det motsatte av foreldrene...

Ja ja, jeg synes uansett at du er dum som støtter tobakksindustrien ved å røyke. Tobakksindustrien som ødelegger helsa til så mange.

Ja, men på plussiden er jeg også for dum til å skjemmes... Der kommer forresten Daniel. Du kjenner vel ham?

Ja da, han er en venn av Luis, og jeg var på fest hos ham for et par uker siden.

Hei Daniel, hyggelige å se deg igjen. Hvor skal du?

Hei Alex, og hei Julia. Jeg er på vei til bussen. Den går om to minutter, så jeg må faktisk skynde meg litt.

Jeg skal samme vei, så hvis du vil, kan du sitte på med meg. Men jeg drar nå.

Så bra, da blir jeg med deg. Vi snakkes Alex.
Ja, vi snakkes.

alex og julia 6_edited.jpg

Alex:

Julia:

Alex:

Julia:

Alex:

Julia:

Jo, det er mulig, men så lenge man ikke skader andre, mener jeg 

at staten må la folk bestemme selv hva de vil gjøre. Man kan ikke

forby ting bare fordi man ikke liker det.

Hva med barna da? Bør ikke voksne være gode forbilder for barna?

Ønsker du for eksempel at dine egne barn skal begynne å røyke?

Nei, jeg vil selvfølgelig ikke det. Men de må uansett ta egne valg

når de blir gamle nok til å kjøpe sigaretter.

Hvor gammel var du da du begynte å røyke?

Jeg begynte da jeg var 15, så jeg var ganske ung.

Røykte foreldrene dine?

203

Kapittel 9A

Vokabular

Verb

å burde - bør - burde [bʉɖe] - [bø:r]

å forby [forbý]

å føre [fǿ:re] til
å la - lot - har latt [lɑ] - [lu:t] - [lɑt]
å legalisere [legɑlisé:re]
å mene [mé:ne]
å misbruke [mísbrʉke]

å orke [órke] å... 
å påvirke [pó:virke]
å røyke [røý:ke]
å skjemmes [∫émes] - skjemtes - har skjemtes 
å skynde [∫ýne] seg
å slutte [slʉte]
å støtte [stǿte]
å tillate - tillot - har tillatt [tílɑte] - [tílut] - [tílɑt]
å tjene [tjé:ne]
å velge - valgte - har valgt [vélge] - [vάlgte] - [vɑlgt]
å vite - vet (pres.) - visste - har visst

  [ví:te] - [vé:t] - [víste] - [vist]

å ødelegge - ødela - har ødelagt

  [ǿ:delege] - [ǿ:delɑ] - [ǿ:delɑkt]

  ´

  ´

 

 

should
forbid
lead to, cause
let
legalize
mean

abuse
care to...
affect

smoke
be ashamed
hurry
quit
support
allow
earn
choose
know

destroy, ruin

Substantiv

en benk [beŋk]
et forbilde [fórbilde]
en fordel [fóɖel]
en frihet [frí:het]
ei helse [hélse]
en industri [indʉstrí]

(en) kreft [kreft]

(en) narkotika [nɑrkú:tikɑ]

et par [pɑr]
ei regulering [regʉlé:riŋ]

(ei) røyking [røý:kiŋ]
et salg [sɑlg]
en sigarett [sigɑrét]

en stat [stɑ:t]
(en) tobakk [túbɑk]
en ulempe [ʉ:lempe]
et valg [vɑlg]
en voksen - voksne [vóksen] - [vóksne]

  ´

 

 

bench
role model

advantage

freedom
health
industry
cancer
narcotics
pair, couple

regulation

smoking
sale
cigarette

state
tobacco
disadvantage

choice
adult - adults

  ´

Adjektiv

dum [dum]

enig [é:ni]
farlig [fά:ɭi]

forbudt [forbʉt]

lovlig [ló:vli]

motsatt [mú:tsɑt] (av) 

redd [red] (for) 

smilende [smí:lene]

sunn [sʉn]

uenig [ʉ:eni]

usunn [ʉ:sʉn]

  ´

  ´

 

 

stupid
agreed
dangerous
forbidden
legal
opposite (of) scared (of)
smiling
healthy
disagreed
unhealthy

Andre ord

over [ó:ver]

more than (also: over, above)

Uttrykk

bussen går
det er opp til
det motsatte av
en venn av
for et par uker siden

for tida
gå bort til
gammel nok til å
ha frihet til å
ha rett
ikke så verst
jeg vet ikke helt

komme forbi

lenge siden sist

på vei
sitte på med

så lenge
ta egne valg

ta feil
være (u)enig i (noe)

være (u)enig med (noen)

 

 

the bus is leaving

it is up to
the opposite of
a friend of

a couple of weeks ago

these days, at the time being
walk over to, approach
old enough to

have the freedom to

be right
not so bad

I am not quite sure

pass by

long time no see
on the way
ride with

as long as
make one ́s own choices

be wrong

(dis)agree with (something that is said)

(dis)agree with (someone)

Visste du?

Nordmenn røyker langt mindre enn tidligere. I 2006 røykte 24 % av alle voksne nordmenn, mens tallet i 2016 var halvert til 12 %. I 2021 var tallene 6 % for menn og 9 % for kvinner.

Vandrer.png

204

Kapittel 9A

Oppgaver

Oppgave 1:   Øv vokabular I.

trillebår6.webp

Oppgave 3:   Oversett til norsk.

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png

Oppgave 2:   Øv vokabular II.

trillebår6.webp
Vandrer.png

205

Kapittel 9A

Oppgaver

Oppgave 4:   Sett inn riktig form av verbene.

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png

Hint!

'Burde' er et modalverb, så da må verbet som kommer etter ha infinitiv form.

Oppgave 5:   Sett inn riktig preposisjon.

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png
Vandrer.png

206

Kapittel 9A

Oppgaver

Oppgave 6:   Egeneget eller egne?

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png

Oppgave 7:   Skriv om (rewrite) dialogene ved bruk av leddsetninger. Bruk subjunksjonen 

                      og start med: "Vi trenger ikke å... ". Se på eksempelet.

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png
spørsmålstegn_edited.jpg

les om subjunksjoner i adverbial leddsetninger her!

207

Vandrer.png

Kapittel 9A

Oppgaver

Oppgave 8:   Syntaks. Dra ordene på riktig plass, og start med leddsetningene.

trillebår6.webp

a)

spørsmålstegn_edited.jpg

les om syntaks og adverbiale leddsetninger her!

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

208

Vandrer.png

Kapittel 9A

Oppgaver

Oppgave 9:   Svar på spørsmålene, og start med leddsetningene

         Eks.:     Audio:  

                       Du:        

Hvor bodde du da du var barn

Da jeg var barn, bodde jeg i Spania.

muntlig øvelse ny.jpg

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

vil du stille spørsmålene også? klikk på audiosporene så får du svar!

1.

Hvor bodde du da du var barn?

2.

Hva gjør du når du har ferie?

3.

Hva gjorde du før du kom til Norge?

4.

Hvem snakket du med da jeg kom?

5.

Hva skal du gjøre når du er ferdig på jobb?

6.

Hva levde du av før du fikk jobb?

7.

Hvor mye tjente du da du jobbet som guide?

8.

Hva gjør du når det er dårlig vær ute?

9.

Hva pleide du å gjøre før du fikk barn?

10.

Hva sa du da han dro?

11.

Hva skal du gjøre når det blir vinter?

12.

Hvordan klarte du deg før du lærte norsk?

Oppgave 10:   Ord og uttrykk. Hør på audiosporene og responder. Bruk uttrykkene bak

                          hvert audiospor.

muntlig øvelse ny.jpg

1.

- å være enig med noen i noe

2.

- å være uenig med noen i noe

3.

- å ikke være sikker på om...

4.

- å ha rett i at...

5.

- å ta feil

6.

- å velge selv

7.

- å bestemme selv

8.

- å ha frihet til å...

9.

- å ikke kunne forby

10.

- å påvirke folk til å...

11.

- å være gammel nok til å...

12.

- å være et forbilde for noen

209

Vandrer.png

Kapittel 9A

Oppgaver

vil du heller få svar? klikk på audiosporene!

1.

Jeg synes vi bør bruke mindre olje og gass.

2.

Det bør være forbudt å kjøre bil.

3.

Norge bør slutte å produsere olje.

4.

Det er vanskelig å slutte med all oljeprodukjon nå.

5.

Jeg tror vi vil bruke mye olje også om 50 år.

6.

Jeg synes det bør være forbudt å selge alkohol.

7.

Men alkohol er veldig usunt.

8.

Staten bør regulere hva folk spiser.

9.

Det bør også være forbudt å røyke.

10.

Så hvordan skal vi få folk til å slutte å røyke?

11.

Jeg synes ikke 12-åringer bør ha mobiltelefon.

12.

Jeg synes ikke det bør være forbudt å slå barn.

Oppgave 11:   Flervalgsoppgave (multiple choice). Velg riktig

                         alternativ og skriv det inn i det åpne feltet.

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png
Pil

210

Pil
bottom of page