top of page

Kapittel 9B

Tekst

Kjøretur

Audio

under construction_edited.jpg

Daniel sitter på med Julia hjem fra universitetet. Julia tenker litt på diskusjonen hun hadde med Alex, og hun lurer litt på hva han egentlig synes om henne. Hun vet at folk ofte får inntrykk av henne som én som alltid har riktige meninger; én som alltid forteller hvordan man skal oppføre seg; én som aldri tar feil. Mange synes sikkert at hun virker litt streng. Hun vet selv at hun er en perfeksjonist, og at hun liker å ha orden på ting. Men det er vel ikke noe galt i det? Hun lurer på hva Daniel mener.

Julia:

Daniel:

Julia:

Daniel:

Julia:

 

Daniel:

Julia:

Daniel:

Julia:

Daniel:

Julia:

Daniel:

Julia:

Daniel:

Julia:

Daniel:

Julia:

Daniel:

Julia:

Daniel:

Julia:

Daniel:

Julia:

Daniel:

Julia:

Daniel:

Julia:

Daniel:

Daniel, kan jeg spørre deg om noe personlig?

Eh... hva tenker du på?

Hva synes du egentlig om meg? Synes du jeg er en kjedelig

person? Én som alltid skal diskutere, og én som alltid tror hun

vet best. Én som alltid går hjem tidlig fra fest, og som alltid

skal gjøre det som er rett.

Hm, det var litt av et spørsmål. Føler du at du er sånn?
Nei, jeg vet ikke, men noen ganger lurer jeg litt på hva folk

egentlig synes om meg. Slik som nå nettopp da jeg snakket

med... (Daniel avbryter)

Hei! Nå kjørte du feil. Du skulle ta til venstre i krysset der!

Å unnskyld, det glemte jeg. Skal jeg snu?

Nei, det trenger du ikke. Bare kjør rett fram, så tar du andre vei til venstre, og så første til høyre.

Ok. Hvor var jeg... Jo, da jeg snakket med Alex. Da jeg oppdaget at han røykte, måtte jeg selvfølgelig kritisere ham for det. Og hva han gjør, er vel ikke min sak.

Jeg tror ikke Alex bryr seg så mye om det. Til venstre i krysset her.

Ja, jeg håper du har rett. Jeg er kanskje ikke alltid så snill mot Luis heller. Han synes sikkert at jeg er kjølig og arrogant.

Nei, nå kjørte du forbi! Første til høyre, sa jeg!
Hvor? Å, jeg så ikke at det var en vei der. Hva gjør jeg nå?

Fortsett bare. Ser du brua der? Hvis du kjører over den, er det ei rundkjøring på andre siden. Vi kan snu der.

Kan jeg ikke bare kjøre inn her?
Nei nei, denne veien er enveiskjørt. Så du ikke skiltet?

Eh.. nei... Hvor?
På høyre side av veien...

Å... Vet du forresten om Luis ble ferdig med eksamen? Jeg tror han hadde litt problemer med semesteroppgaven.

Nei, jeg tror han ga opp hele greia.

Huff, stakkars ham. Noen ganger synes jeg litt synd på ham. Men det er ikke så lett for meg å snakke med ham, for jeg har nesten inntrykk av at han hater meg. Huff. Noen ganger synes jeg liksom at alt er min feil.

Fortsett bare rett fram.

Daniel, det er virkelig hyggelig å snakke med deg. Du er alltid så forståelsesfull og så flink til å ly...

Hei! Nå glemte du å svinge til venstre i rundkjøringa!
Å, unnskyld! Jeg kan snu der borte. Kanskje jeg burde invitere på middag?

Ja, det høres hyggelig ut. Jeg har ingen planer, og jeg kan nesten ikke si nei til gratis mat!

Nei, jeg mener: Hva om jeg inviterer Luis på middag. Han trenger litt støtte nå, og dessuten kunne han godt legge på seg litt, så tynn som han er.

Ja, det er sikkert mulig at det er en god idé... kanskje.

kjøretur2_edited.jpg

211

Kapittel 9B

Tekst

Ting i trafikken

et bilbelte

bilbelte_edited.jpg

en hjelm

hjelm_edited.jpg

et skilt

skilt.webp

et trafikklys

trafikklys.png

et fortau

fortau_edited.jpg

et gangfelt

gangfelt.webp

en sykkelsti

sykkelsti2.webp

et veikryss

veikryss_edited.jpg

ei rundkjøring

rundkjøring2.webp

ei bru

bru2.webp

en tunnel

tunnel_edited.jpg

en motorsykkel

motorsykkel.webp

en lastebil

lastebil3_edited.jpg

et vogntog

vogntog_edited.jpg

en trikk

trikk_edited.jpg

212

Kapittel 9B

Vokabular

Verb

å avbryte - avbrøt - har avbrutt

 [ά:vbryte] - [ά:vbrøt] - [ά:vbrut]

å bry [bry] seg (om)
å gi opp [ji óp]

å kritisere [kritisé:re]

å oppdage [ópdɑge]
å oppføre [ópføre] seg 

å snu [snʉ]

å svinge [svíŋe]

 

interrupt


care (about)
give up
criticize
discover, notice
behave
turn around
swing, make a turn

Substantiv

et bilbelte [bí:lbelte]
ei bru [brʉ]
en diskusjon [disʉ∫ú:n]

en feil - feil (pl.) [fæil]

et fortau [fórtɑu]

et gangfelt [gάŋfelt]
en hjelm [jelm]
et inntrykk [íntryk]
en lastebil [lάstebil]
ei mening [mé:niŋ]
en motorsykkel [mútursykel]

en perfeksjonist [pærfek∫uníst]

ei rundkjøring [rʉnçøriŋ]

en side [sí:de]

et skilt/trafikkskilt [∫ilt]
en sykkelsti [sýkelsti]
en trafikk [trɑfík]

et trafikklys [trɑfíklys]
en trikk [trik]
en tunnel [tʉnél]
et veikryss/kryss [væíkrys]

et vogntog [vóŋntog]

   ´

 

seatbelt
bridge
discussion
mistake, fault
pavement, sidewalk crosswalk
helmet
impression
truck, lorry
opinion
motorcycle
perfectionist
roundabout
side (also: page)
traffic sign
bike path
traffic
traffic light
tram
tunnel
crossroad
road train

Adjektiv

arrogant [ɑrugάnt]

enveiskjørt [énvæisçøʈ]

feil [fæil]
forståelsesfull [fo∫ó:elsesfʉl]

gratis [grά:tis]
kjedelig [çé:deli]

kjølig [çǿ:li]
perfekt [pærfékt]
personlig [pæ∫ú:nli]

snill [snil] (mot)
stakkars [stάkɑ∫]
streng [streŋ]

tynn [tyn]

 

 

arrogant

one-way direction

wrong
understanding

free (no cost)
boring
cold
prefect
personal
kind (to)
poor
strict

thin

Andre ord

 

høyre [høý:re]

mot [mu:t]

sånn [son]

venstre [vénstre]

Uttrykk

få inntrykk av (at)

for langt
gjøre det som er rett ha inntrykk av (at)

ha orden på ting

hele greia

ikke min sak

ikke noe galt i det kjøre forbi

legge på seg
nå nettopp

nesten ikke

på andre siden

på høyre side av

rett fram
slik som
synes synd på

ta til høyre
ta til venstre

 

 

right (direction)

against, towards

such, like this
left (direction)

 

 

get the impression (that)

too far
do what is right
have the impression (that)

have things in order

the whole thing

not my business
nothing wrong with that

pass, drive pass

put on weight
just now
hardly
on the other side
on the right side of
straight forward
just like, such as
feel sorry for, pity
turn right
turn left

Visste du?

Norge ligger i toppen i verden i bruk av elbiler. Per 1. januar 2024 var 25 % av alle biler i Norge elektriske, og dette tallet øker raskt.

 

Av alle nye biler som ble solgt i 2023, var 82 % elbiler.

Vandrer.png

213

Kapittel 9B

Oppgaver

Oppgave 1:   Øv vokabular I.

trillebår6.webp

Oppgave 3:   Oversett til norsk.

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png

Oppgave 2:   Øv vokabular II.

trillebår6.webp
Vandrer.png

214

Kapittel 9B

Oppgaver

Oppgave 4:   Hvilket sted kommer du til? Hør på audiosporene velg riktig sted.

klikker ny bra.webp
Kart.png

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Du starter her!

Vandrer.png

215

Kapittel 9B

Oppgaver

Oppgave 5:   Som-setninger. Skriv setningene på nytt og knytt dem sammen med som

                       rewrite the sentences and connect them with som). Se på eksempelet.

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png
spørsmålstegn_edited.jpg

vil du lære om adjektiviske leddsetninger (som-setninger)?

216

Vandrer.png

Kapittel 9B

Oppgaver

Oppgave 6:   Nominale leddsetninger. Hva sier hun?

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png
spørsmålstegn_edited.jpg

klikk for å lese om nominale leddsetninger!

217

Vandrer.png

Kapittel 9B

Oppgaver

Oppgave 7:   Hva skjer? Hør på audiosporene og skriv riktig nummer over riktig bilde.

Lytt og skriv.jpg

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Oppgave 8:   Rollespill. Klikk på audiosporene og bruk uttrykkene i svarene dine.

muntlig øvelse ny.jpg

1.

2.

3.

4.

5.

6.

- nå nettopp

- å skynde seg

- lenge å vente

- å ha råd til

- å sitte på med

- ved siden av

7.

8.

9.

10.

11.

12.

- å dessverre være skadet

- å krasje med

- ikke min feil

- å burde forby

- å ha rett

- å være enig med

13.

14.

15.

16.

17.

18.

- en kiosk på vei til sentrum

- å kjøre rett fram

- å ta til høyre

- andre vei til venstre

- på andre siden av veien

- bare hyggelig

218

Vandrer.png

Kapittel 9B

Oppgaver

her kan du lese hva som ble sagt. klikk på audiosporene så får du svar!

1. Hei, vet du når bussen går?

2. Så dumt. Vet du om det går andre busser til sentrum?

3. Æsj, jeg orker ikke å stresse. Jeg venter på neste da.

4. Vet du forresten hva det koster å ta taxi til sentrum?

5. Hm, kanskje jeg går i stedet da.

6. Kan jeg sitte på med deg? Så flott! Hvor har du bilen din?

7. Er dette bilen din?

8. Hva skjedde?

9. Det høres ikke bra ut.

10. Det er litt farlig å kjøre nå som det er så mye is på veiene.

11. Er det ikke litt strengt å forby folk å kjøre om vinteren?

12. Og uten biler på veiene blir det vanskelig for mange å komme seg på jobb.

13. Vet du forresten hvor jeg kan kjøpe frimerker?

14. Hvor er det?

15. Rett fram hele veien til sentrum?

16. Og så er vi der?

17. Er det ved siden av møbelbutikken?

18. Så hyggelig at du orker å kjøre meg dit.

Oppgave 9:   Diktat.

Lytt og skriv.jpg
Oppave 9 - diktat
00:00 / 00:00
Pil

219

Pil
bottom of page