top of page

Kapittel 1B

Tekst

Hvordan går det?

1B - Hvordan går det?
00:00 / 00:00
De fire_edited.jpg

- Hei!                             

- Hallo! 

- God dag!

- God morgen!

- God kveld!

- God natt!

- Ha det!

- Ha det bra!

- Vi ses!

- Hvordan går det?

                - Det går bra     

- Hvordan har du det?

                 - Jeg har det bra

Tone:

Alex: 

Tone: 

Alex: 

Tone: 

Julia: 

 

Luis: 

Tone: 

Luis: 

Tone:   

Julia: 

Alex: 

Tone:

Alex:

Tone:

Hallo Alex! Hvordan går det?

Hei Tone! Det går fint. Hvordan har du det?

Jeg har det bare bra. Hvem er det?

Det er Julia og Luis. De studerer også på universitetet.

God dag! Jeg heter Tone.

God dag! Jeg heter Julia, og dette er Luis. Jeg er stipendiat i medisin, og Luis tar bachelorgrad i økonomi. 

Hei! Hva studerer du?

Jeg studerer ikke. Jeg er ansatt. Jeg jobber med lingvistikk. Hvor kommer dere fra?

Julia kommer fra Russland, og jeg er spansk. Snakker du spansk?

Nei, jeg snakker ikke spansk. Jeg snakker bare norsk og engelsk. Ja, og litt russisk også.

Så fint! Snakker du russisk, Alex?

Nei, men jeg forstår litt. Jeg snakker fransk og italiensk. Kan du italiensk, Tone?

Nei, jeg kan ikke italiensk. Jeg har undervisning nå, men hyggelig å treffe dere.

Og jeg har forelesning. Vi ses!

Vi ses! Ha det!

SAMMENDRAG

Tone treffer Alex. Han har det bra. Han er sammen med Julia og Luis, og de hilser på Tone. De studerer på universitetet. Julia er russisk, og Luis er spansk. Tone snakker ikke spansk, men hun kan litt russisk. Alex snakker ikke russisk, men han forstår litt. Tone har undervisning, og hun drar.

Side 9 (ni)

Kapittel 1B

Vokabular

Pronomen

vi [vi]

dere [dé:re]

de [di]

Spørreord

hvem [vem]

hvordan [vúɖɑn]

 

 

Verb

drar [drɑ:r]

forstår [fo∫ó:r]

går [go:r]

har [hɑ:r]

hilser (på) [hílser]

kan [kɑn]

snakker [snάker]

tar [tɑ:r]

treffer [tréfer]

 

Substantiv

ansatt [άnsɑt]

bachelorgrad [...grɑ:d]

dag [dɑ:g]

forelesning [fó:relesniŋ]

kveld [kvel]

medisin [medisí:n]

morgen [mo:ɳ]

natt [nɑt]

stipendiat [stipendiά:t]

Russland [rʉslɑn]

undervisning [ʉnerví:sniŋ]

økonomi [økunumí]

    ´

we

you (pl)

they

 

 

who

how

go

understand

go (also: walk)

have/has

say hallo (to), greet

can, know

speak

take

meet

 

 

employee, employed

Bachelor´s degree

day

lecture

evening

medicine

morning

night

PhD candidate

Russia

teaching, class

economy

Adjektiv

bra [brɑ]

fint [fint]

god [gu]

hyggelig [hýgeli]

italiensk [itɑliénsk]

spansk [spɑnsk]

russisk [rʉsisk]

 

Andre ord

bare [bά:re]

det [de]

dette [déte]

ja [jɑ]

litt [lit]

men [men]

nei [næi]

sammen [sάmen]

 

Uttrykk

hvordan går det?

det går bra/fint

hvordan har du det?

jeg har det (bare) bra

så fint!

hyggelig å treffe...

vi ses

ha det (bra)!

tar bachelorgrad

 ´

great, good, well

great, good, well

good

nice

Italian

Spanish

Russian

 

only

that (also: it)

this

yes

a little, some

but

no

together

 

 

how are you?

I'm fine

how are you?

I'm (just) fine

how great!

nice to meet...

see you

good bye!

study for a bachelor

"Du kan ikke håndhilse med knyttede never"

 

Indira Gandhi

Vandrer.png

Side 10 (ti)

Kapittel 1B

Oppgaver

Oppgave 1:   Dra og dropp.

trillebår6.webp

Oppgave 2:   Dra og dropp.

trillebår6.webp

Oppgave 3:   Øv vokabular.

                        Hva heter det på norsk?

Oppgave 4:   Øv vokabular.

                        Hva heter det på norsk?

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png
Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png
Vandrer.png

Side 11 (elleve)

Kapittel 1B

Oppgaver

Oppgave 5:    Fortell om deg selv (tell about yourself).

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png
muntlig øvelse ny.jpg

1. Hvordan går det?

2. Kan du engelsk?

3. Forstår du spansk?

4. Snakker du polsk?

5. Hvem snakker du norsk med?

6. Tar du mastergrad?

7. Har du forelesning nå?

8. Ha det bra!

click if you want to learn about basic sentence structure!

spørsmålstegn_edited.jpg

1.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

start the soundtracks

to the left to answer the questions orally!

ask the questions and start the soundtracks to the right to receive answers!

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Oppgave 6:    Hør på dialogen og svar på spørsmålene 

                         (listen to the dialog and answer the questions).

Lytt og skriv.jpg

Side 12 (tolv)

Vandrer.png
1B - Oppgave 6
00:00 / 00:00

try to do this exercise without looking at the text at page 9, and answer in full sentences

note that there could be other acceptable answers for some of

the questions

Kapittel 1B

Oppgaver

Oppgave 7:    Sett inn riktig pronomen (put in the right pronouns).

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png
spørsmålstegn_edited.jpg

have a look at pronouns, plural, subject form!

Oppgave 8:   Hør på audioen og svar på spørsmålene muntlig, eller snakk med noen og spør                              om personene (listen to the audio and answer the questions orally, or speak

                        to someone and ask about the individuals). 

muntlig øvelse ny.jpg

Eksempel:      - Kommer Helle fra Danmark?                         - Ja, hun kommer fra Danmark.

                       - Er Joseph kamerunsk?                                    - Nei, han er ikke kamerunsk. Han er kenyansk.

                       - Bor Sarah og Peter i Norge?                          - Nei, de bor ikke i Norge. De bor i Ottawa i Canada.

Op_edited.jpg

Side 13 (tretten)

Vandrer.png

Kapittel 1B

Oppgaver

Oppgave 9:    Diktat. Klikk på audiosporene til høyre og skriv det du hører

                         (click the audio tracks to the right and write what you hear).

1.

3.

5.

7.

9.

2.

4.

6.

8.

10.

Lytt og skriv.jpg

Oppgave 10:  Lang eller kort vokal? Lytt til audioen og klikk på ordet du hører.

                        (Long or short vowel? Listen to the audio and click the correct word).

klikker ny bra.webp

lang eller kort

vokal???

spørsmålstegn_edited.jpg

 1           2          3           4          5          6           7

 8          9          10        11          12         13        14

Pil

Side 14 (fjorten)

Pil
bottom of page