top of page

Kapittel 5B

Tekst

På badet hos Julia

5B - På badet hos Julia
00:00 / 00:00

Julia er ferdig med å kjøpe klær, og hun setter seg i bilen og kjører hjem. Festen begynner om en time, og nå har hun det ganske travelt. Hun går på badet for å pynte seg litt. Først tar hun en rask dusj. Hun liker best å bade, men hun har dessverre ikke badekar. Så tørker hun seg og pusser tennene. Håret hennes er fremdeles vått, men hun har ikke tid til å vente på at det tørker. Hun bruker hårføner, og da blir det raskt tørt. Etterpå børster hun håret og tar på litt parfyme. Til slutt tar hun på seg en fin kjole, og så er hun klar til å dra på fest.

Hun dusjer/

hun tar en dusj

dusjer.webp

Hun tørker seg

tørker håret 2.webp

Hun henger opp

håndkleet

henger opp.webp

Hun føner håret

føner håret.webp

Hun børser håret

børster håret.webp

Hun pusser tennene

pusser tennene.webp

Hun kler på seg

kler på seg ny.webp

Hun sminker seg

sminker seg.webp

Side 108 (hundre-og-åtte)

Kapittel 5B

Tekst

Hos Luis

5B - Hos Luis
00:00 / 00:00

Hjemme hos Luis er det også travelt. Han gleder seg til festen i kveld, og han venter på at badet blir ledig. Han bor på hybel, og han deler bad med fem andre studenter. Om morgenen er badet alltid opptatt. Alle skal på do og tisse, og mange vil også dusje før de drar på universitetet.

Luis synes at noen av naboene bruker for lang tid på badet, og noen ganger blir han litt irritert. Det er særlig én gutt som bruker lang tid på å dusje og fikse håret. Han pleier også å barbere seg på badet, men Luis synes at han kan gjøre det på rommet. Alle har vask på rommet, så ingen trenger å bruke badet til barbering. Han synes heller ikke at folk trenger å pusse tennene på badet. Man må prøve å være rask og bruke så lite tid som mulig når det er så mange som deler bad. Særlig om morgenen er det mange som venter på tur.

 

Noen ganger er det også noen som bruker såpa og sjampoen hans, og da blir han ganske sint.

Han vasker klær

vasker klær 2_edited.jpg

Han klipper neglene

klipper neglene2_edited_edited.png

Han tisser

tisser_edited.jpg

Han bæsjer

bæsjer5_edited.jpg

Han barberer seg

barberer seg_edited.jpg

Han tar på deodorant

tar på deodoran4_edited.jpg

Han tar på kontaktlinser

tar på kontaktlinser2.webp

Han fikser håret

Fikserhåret_edited_edited_edited.jpg

Side 109 (hundre-og-ni)

Kapittel 5B

Tekst

Ting på badet

et toalett/en do

toalett.png

en dusj

dusj.png

et badekar

badekar.png

et speil

speil.png

ei badevekt

badevekt.png

en tannbørste

tannbørste.png

en tannkrem

tannkrem.png

en

barbermaskin

barbermaskin.png

en

barberhøvel

barberhøvel.png

et håndkle

håndkle.png

en hårføner

hårføner.png

en hårbørste

hårbørste.png

en kam

kam.png

ei saks

saks.png

en 

negleklipper

negleklipper.png

sminke

sminke.png

en parfyme

parfyme.png

en sjampo

sjampo.png

en balsam

balsam.png

ei såpe

såpe.png

et bind

bind.png

et toalettpapir

toalettpapir.png

en

vaskemaskin

vaskemaskin.png

en

tørketrommel

tørketrommel.png

et vaskepulver

vaskepulver.png

Side 110 (hundre-og-ti)

Kapittel 5B

Vokabular

Possessiver

 

hans (m/f/n/pl) [hɑns]

hennes (m/f/n/pl) [hénes]

 

 

his

her

Verb

å bade [bά:de]
å barbere seg [bɑrbé:re sæi]

å burde - bør [bʉɖe] - [bø:r]
å bæsje [bǽ∫e]
å børste [bǿ∫te]
å dele [dé:le]
å fikse [fíkse]
å føne [fǿ:ne]
å glede [glé:de] seg (til)

å henge [héŋe]

å kle [kle] av seg
å kle på seg
å klippe [klípe]
å pusse [pʉse]
å pynte [pýnte] seg

å sette  [séte] seg
å sminke [smínke] seg

å ta av (seg)

å ta på (seg)

å tisse [tíse]

å tørke [tǿrke]
å tørke (seg)

 

  ´

 ´

bathe

shave

should

poop

brush

share

fix

blow-dry
look forward (to)

hang

undress
dress
cut
polish
dress up, make oneself look nice

to sit (down)
put on makeup

take off
put on
pee
dry (also: wipe)
dry (oneself)

 

Substantiv

et bad [bά:d]
et badekar [bά:dekɑr]
ei badevekt [bά:devekt]
en balsam [bάlsɑm]
en barberhøvel [bɑrbé:rhøvel]
en barbermaskin [bɑrbé:rma∫in]

et bind [bin]

en deodorant [deudurάnt]

en do [du]
en dusj [dʉ∫]
en hybel [hý:bel]

et håndkle [hónkle]

et hår [ho:r]
en hårføner [hó:rføner]
en hårbørste [hó:rbø∫te]

en kam [kɑm]

kontaktlinser (pl) [kuntάktlinse]
en nabo [nά:bu]
en negl [næil]

en negleklipper [nǽilekliper]

en parfyme [pɑrfý:me]
et rom [rum]

ei saks [sɑks]
en sjampo [∫άmpu]

sminke (m) [smínke]

 

bathroom, bath

bathtub
bathroom scales

hair conditioner

razor
electric shaver

sanitary towel

deodorant
toilet, loo
shower
bedsit, single room

towel

hair
hairdryer
hairbrush
comb
contact lenses
neighbour
nail
nail-trimmer
perfume
room
scissors
shampoo
makeup

et speil [speil]
ei såpe [só:pe]
ei tann - tenner [tɑn] - [téner]

en tannbørste [tάnbø∫te]
en tannkrem [tάnkrem]
et toalett [tuɑlét]
et toalettpapir [tuɑlétpɑpir]

en tur [tʉ:r]
en tørketrommel [tǿrketrumel]

en vaskemaskin [vάskemɑ∫in] 

et vaskepulver [vάskepʉlver]
ei vekt [vekt]

mirror
soap
tooth - teeth
toothbrush
toothpaste
toilet
toilet paper
turn (also: tour, trip)

tumble-dryer
washing machine
washing powder
weight (also: scales)

Adjektiv

 

best [best]
irritert [iritéʈ]
klar [klɑ:r] (til å) 

ledig [lé:di]

mulig [mʉ:li]

opptatt [óptɑt]

rask [rɑsk]

sint [sint] 

tørr [tør] 

våt [vo:t]

  ´

 

 

best
irritated
ready (to)
free, available 

possible
occupied
quick, fast

angry

dry
wet

Andre ord

få [fo]

lite [lí:te] 

som [som]

særlig [sǽ:ɭi]

 

 

few
little, not much
who, which, that (relative pronoun)

especially

Uttrykk

bli irritert
bo på hybel

bruke tid på noe

lang tid

om morgenen [mo:ɳ]

pusse tennene
så lite som mulig

vente på tur

 

 

get irritated
rent a single room
spend time on something

long time/much time
in the morning
brush your teeth
as little as possible
wait your turn

"Å vente på en glede, er også en glede."

Gotthold Ephraim Lessing

Vandrer.png

Side 111 (hundre-og-elleve)

Kapittel 5B

Oppgaver

Oppgave 1:   Dra og dropp.

trillebår6.webp

Oppgave 2:   Dra og dropp.

trillebår6.webp

Oppgave 3:   Refleksivt pronomen.

                       Sett inn riktig form.

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png
spørsmålstegn_edited.jpg

refleksivt pronomen?

Oppgave 4:   Refleksivt pronomen.

                        Sett inn riktig form.

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png
Vandrer.png

Side 112 (hundre-og-tolv)

foran speilet 2.png

Kapittel 5B

Oppgaver

Oppgave 5:   Hva gjør de? Bind sammen setningene (combine the sentences)

                        med først, så, etterpå og til slutt.

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png

 Først...

 Så...

 Etterpå...

 Til slutt...

Julia1.png
dusjer.webp
tørker håret 2.webp
henger opp.webp
føner håret.webp
børster håret.webp
pusser tennene.webp
kler på seg ny.webp
sminker seg.webp
vasker klær 2_edited.jpg
klipper neglene2_edited_edited.png
tisser_edited.jpg
bæsjer5_edited.jpg
barberer seg_edited.jpg
tar på deodoran4_edited.jpg
tar på kontaktlinser2.webp
Fikserhåret_edited.jpg

Side 113 (hundre-og-tretten)

Vandrer.png

Kapittel 5B

Oppgaver

Oppgave 6:   Hva heter det på norsk?

Oppgave 7:   Hva bruker du det til

                        (what do you use it for)?

Oppgave 8:   Kvantorer.

                        Tellelig eller utellelig

                        (countable or uncountable)?

kvantorer?

spørsmålstegn_edited.jpg
Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png
trillebår6.webp

Side 114 (hundre-og-fjorten)

Vandrer.png

Kapittel 5B

Oppgaver

Oppgave 9:   Å bli.

                       Klikk på audiosporene og svar på spørsmålene. Bruk verbet å bli i svarene.

      Eks.:        Audio:    "Er du sint?"                  Du:   "Nei, men jeg blir sint snart."

                                      (Are you angry?)                     (No, but I will get angry soon.)

muntlig øvelse ny.jpg

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

vil du heller stille spørsmålene? klikk på audiosporene under så får du svar!

1. Er du irritert?

2. Er du ferdig?

3. Er du sulten?

4. Er dattera di seks år?

5. Er broren din gift?

6. Er søstera di voksen?

7. Er maten kald?

8. Er håret ditt tørt?

9. Er badet ledig?

10. Er skoene dine våte?

Oppgave 10:   Lukeprøve. Sett inn ord som passer i konteksten.

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png

Side 115 (hundre-og-femten)

Vandrer.png

Kapittel 5B

Oppgaver

Oppgave 11:   Dra ordene på riktig plass for å lage ei setning.

trillebår6.webp

trenger du et hint?

spørsmålstegn_edited.jpg

Side 116 (hundre-og-seksten)

Vandrer.png

Kapittel 5B

Oppgaver

Oppgave 12:   Oversett til norsk.

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png

Oppgave 13:   Diktat.

Lytt og skriv.jpg

1.

7.

2.

8.

3.

9.

4.

10.

5.

11.

6.

12.

Pil
foran speilet.png

Side 117 (hundre-og-sytten)

Pil
bottom of page