top of page

Kapittel 4A

Tekst

Hva er klokka? Den er ...

Klokka.png

Side 72 (syttito)

Kapittel 4A

Tekst

Torsdag morgen - på kjøkkenet

4A - Torsdag mogen - på kjøkkenet
00:00 / 00:00

Tone og Håkon er gift og har to barn. De har ingen gutter, men de har to jenter. Marit er fire år gammel og går i barnehagen. Ingrid er åtte år og går på barneskolen.

Spiser frokost.png

Tone pleier å stå opp klokka sju. Hun dusjer før hun vekker barna. Etterpå går hun på kjøkkenet og lager frokost mens Håkon dekker bordet. Til frokost pleier hun å steke egg. Vanligvis drikker de melk eller te, men noen ganger koker hun også kakao.

Etter frokost lager hun matpakke til barna mens Håkon vasker opp. I matpakken pleier hun å ha to brødskiver med ost og skinke. Noen ganger trenger barna hjelp med å pakke sekken, og da hjelper Håkon dem. Så kjører Tone barna til skolen og barnehagen før hun til slutt drar til universitetet. De har bare én bil, så Håkon må ta bussen til jobb. Han er lærer på en ungdomsskole.

Nå sitter familien og spiser frokost og snakker sammen.

Ingrid:

Tone:

Marit:

Håkon:

Ingrid:

Tone:

Marit:

Håkon:

Marit:

Tone:

Ingrid:

Tone:

Ingrid:

Håkon:

Mamma, når kommer bestemor på besøk?

Hun kommer på lørdag.
Hvilken dag er det i dag? Er det tirsdag?

Nei, det er torsdag.

Så hun kommer om to dager, da?
Ja, det er riktig.
Tror du bestemor har med presang til oss?
Ja, det tror jeg, for hun har alltid med presang.
Hvor lenge skal hun være her?
Hun skal være her i to dager, hele lørdag og hele søndag.

Så hun drar søndag kveld?

Ja, men hun kommer tilbake allerede neste helg, så dere trenger ikke å vente så lenge på å se henne igjen.

Så bra! Det er morsomt når bestemor er på besøk, for hun leker alltid med oss.

Men nå er klokka kvart på åtte, så nå må vi dra snart!

Side 73 (syttitre)

Kapittel 4A

Tekst

Ting på kjøkkenet

en kjøkkenbenk

kjøkkenbenk.png

et kjøkkenbord

kjøkkenbord.png

et skap

skap.png

ei skuff

skuff.png

et kjøleskap

kjøleskap.png

en komfyr

komfyr.png

 en mikrobølgeovn

 (en mikro)

micro.png

en brødrister

brødrister.png

en oppvaskmaskin

oppvaskmaskin.png

en kaffetrakter

kaffetrakter.png

en kasserolle

kasserolle.png

ei stekepanne

stekepanne.png

en vask

vask.png

en oppvaskbørste

oppvaskbørste.png

en klut

klut.png

ei søppelbøtte

søppelbøtte.png

Side 74 (syttifire)

Kapittel 4A

Vokabular

Verb

å dekke [déke]

å dusje [dʉ∫e]
å ha med [hɑ me]

å koke [kú:ke]

å leke [lé:ke]
å pakke [pάke]
å steke [sté:ke]
å stå opp [sto op]
å vaske opp [vάske op]

å vekke [véke]
å våkne [vókne]

 ´

Substantiv

et barn [bɑɳ]
barna [bάɳɑ]
en barnehage [bάɳehɑge] 
en barneskole [bάɳeskule]

et besøk [besǿ:k] 
ei bestemor [béstemur]
en brødrister [brǿ:rister]

ei brødskive [brǿ:∫ive]

en frokost [frú:kost]
hjelp (m) [jelp]
en kaffetrakter [kάfetrɑkter]
kakao (m) [kɑkά:o]
en kasserolle [kɑseróle]
et kjøkken [çǿken]
en kjøkkenbenk [çǿkenbenk]
et kjøkkenbord [çǿkenbur]
et kjøleskap [çǿ:leskɑp]
en klut [klʉ:t]
en komfyr [kumfý:r]
en matpakke [mά:tpɑke]
en mikrobølgeovn [mí:krubølgeovn]
en oppvaskbørste [ópvɑskbø∫te]
en oppvaskmaskin [ópvɑskmɑ∫in]
en presang [presάŋ]
et skap [skɑ:p]

ei skinke [∫íŋke]
ei skuff [skʉf]

ei stekepanne [sté:kepɑne]

ei søppelbøtte [sǿpelbøte]
en time [tí:me]
en ungdomsskole [úŋdomskule]

en vask [vɑsk]

cover
shower
bring
boil
play (with toys)
pack
fry
get up
wash up
wake (someone) up wake up (yourself)

 

 

child
the children
kindergarten
elementary school

visit
grandmother
toaster
slice of bread
breakfast
help
coffee maker
cocoa
pot
kitchen
kitchen counter
kitchen table
fridge
cloth
stove, cooker
packed lunch
microwave
dish brush
dishwasher
present, gift
cupboard

ham

drawer

frying pan
trash can
an hour
secondary school

sink

Adjektiv

gift [jift]

tidlig [tí:li]

Andre ord

før [fø:r]
ingen [íŋen]
lenge [léŋe]
opp [op]
vanligvis [vά:nlivis]

Uttrykk

dekke bordet

den er tolv
gå på kjøkkenet

hva er klokka?

hvor lenge

i morgen tidlig
i to dager
klokka tolv

komme på besøk

til frokost

til slutt

married

early

 

 

before
no, none (also: no one)

long (about time)
up
normally

 

 

prepare the table

it ́s twelve
go into the kitchen

what time is it?

(for) how long
tomorrow morning
for two days
twelve o ́clock
come visiting
for breakfast

finally, in the end

Visste du?

 

Children in Norway start at school in the year they turn six. Primary school lasts for ten years and is mandatory for everyone. The first seven years , children go to 'barneskolen', while 'ungdomsskolen' covers the last three years.

Vandrer.png

Side 75 (syttifem)

Kapittel 4A

Oppgaver

Oppgave 1:   Hva er klokka?

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png
Vandrer.png

Side 76 (syttiseks)

Hint!

In reference to time, we do not say 'klokka en' but 'klokka ett' (one o'clock).

why do I use 'den' in stead of 'det'? don't worry about it yet, we'll get back to that in next lesson.

 

meanwhile, click the boy to learn more about how to tell the time! 

spørsmålstegn_edited.jpg

Kapittel 4A

Oppgaver

Oppgave 2:   Øv vokabular. 

trillebår6.webp

Oppgave 3:   Hva gjør de? 

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png

Side 77 (syttisju)

Vandrer.png

Kapittel 4A

Oppgaver

Oppgave 4:   Når gjør de hva? Klikk på audiosporene og svar på spørsmålene.

         Eks.:      Audio:  - Når våkner Tone?      Du:  - Hun våkner (klokka) fem på sju.

muntlig øvelse ny.jpg
Op4.png

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

do want to ask the questions as well? here are the questions. just click the audio tracks to receive answers!

1: Når våkner Tone?

3: Når steker Tone egg?

5: Når pakker Ingrid sekken?

7: Når står Tone opp?

9: Når lager Tone matpakke til barna?

2: Når vasker Håkon opp?

4: Når dekker Håkon bordet?

6: Når vekker Tone barna?

8: Når kjører Tone barna til skolen?

10: Når lager Tone frokost?

Side 78 (syttiåtte)

Vandrer.png

Kapittel 4A

Oppgaver

Oppgave 5:   I to dager eller om to dager?

                       Velg riktig alternativ.

klikk2.png

Hint!

'I to dager' is used in reference to duration of time and can be used both about future and past (like 'for two days'), while 'om to dager' is used when you talk about a specific time in the future (two days from now on, as in 'in two days').

Oppgave 6:   Øv vokabular. Hva heter det på norsk?

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png

Oppgave 7:   Skriv setningene på nytt og start med

                        adverbialene (rewrite the sentences

                        and start with the adverbials).

Oppgave 8:   Sett inn riktig form

                        av substantivene.

Side 79 (syttini)

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png
Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png
Vandrer.png

Kapittel 4A

Oppgaver

Oppgave 9:   Dra og dropp.

trillebår6.webp

Oppgave 10:  Lukeprøve. Sett inn ord som passer i konteksten

                        (put in words that fits the context).

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png

Side 80 (åtti)

Vandrer.png

Kapittel 4A

Oppgaver

Oppgave 11:   Hvilken lyd hører du?

klikker ny bra.webp

klikk på meg!

spørsmålstegn_edited.jpg

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Oppgave 12:   Diktat. 

Lytt og skriv.jpg

use the pause button on the audio!

Oppgave 12 - Diktat
00:00 / 00:00
trøtt2_edited.jpg
Pil

Side 81 (åttien)

Pil
bottom of page