top of page

Kapittel 2A

Tekst

Mandag morgen - på universitetet

2A - Mandag morgen - på universitetet
00:00 / 00:00

God morgen, Tone, hvordan har du det i dag?

God morgen, Alex. Jeg har det ganske bra, men det er mye å gjøre på jobb.

Liker du å jobbe som forsker?

Ja, jeg elsker å forske. Liker du å studere?

Ja, men fysikk er veldig vanskelig. Jeg forstår ikke så mye. Liker du fysikk?

He he, nei, jeg hater fysikk. Jeg liker språk. Jeg jobber med lingvistikk, vet du. Er du flink i språk?

Nei, ikke så veldig, men jeg elsker å lære språk.

Går du på norskkurs?

Nei, jeg går ikke på norskkurs, men Julia og Luis går på kurs hver tirsdag og torsdag. De kan ikke så mye norsk, så jeg må ofte hjelpe dem.

Hallo, og takk for sist, Tone.

Takk for sist! Hyggelig å se deg igjen!

Kanskje dere kan hjelpe meg litt? Vet

dere hvor rom A1000 er? Jeg kan ikke

finne det. Er det her?

Jeg vet ikke, men du kan spørre

henne (peker på Tone).

Rom A1000 er der.

Å ja, tusen takk!

Bare hyggelig!

Ok, jeg må løpe, men vi ses kanskje i morgen.

Jeg må også dra. Jeg må dra på kontoret og jobbe.

Og jeg må lese. Vi snakkes!

Alex:

Tone: 

Alex: 

Tone: 

Alex: 

 

Tone: 

Alex: 

Tone: 

Alex: 

Julia kommer.

 

Julia: 

Tone: 

Julia: 

Alex:

Tone:

Julia:

Tone:

Julia:

Tone:

Alex:

DAGER

mandag

tirsdag

onsdag

torsdag

fredag

lørdag

søndag

katt.png

Jeg elsker

mandager!

a1000_edited_edited_edited.jpg

SAMMENDRAG

Det er mandag morgen, og Alex treffer Tone igjen. Tone har det ganske bra, men hun har mye å gjøre på jobb. Tone elsker å jobbe med språk, men hun hater fysikk. Alex går ikke på norskkurs, men Julia og Luis går på kurs hver tirsdag og torsdag. Julia kommer, og hun spør hvor rom A1000 er. Tone viser henne hvor det er.

Side 25 (tjuefem)

Kapittel 2A

Vokabular

Object form

meg [mæi]

deg [dæi]

henne [héne]

ham [hɑm]

det [de]

oss [os]

dere [dé:re]

dem [dem]

Presens

elsker

finner

forsker

går på

gjør

hater

hjelper

kan [kɑn]

liker

lærer

 [mo]

peker (på)

spør [spør]

svarer

viser

vet [ve:t]

I - me

you - you

she - her

he - him   

it - it

we - us

you - you

they - them

 

love

find

do research

attend/go to

do

hate

help

can

like

learn

must

point (at)

ask

answer

show

know

Pronomen

Subjekt form

jeg [jæi]

du [dʉ]

hun [hʉn]

han [hɑn]

det [de]

vi [vi]

dere [dé:re]

de [di]

 

 

Verb (irregular verb are marked in red)

Infinitiv

å elske [élske]

å finne [fíne]

å forske [fó∫ke]

å gå på [gó po]

å gjøre [jǿ:re]

å hate [hά:te]

å hjelpe [jélpe]

å kunne [kʉne]

å like [lí:ke]

å lære [lǽ:re]

å måtte [móte]

å peke (på) [pé:ke]

å spørre [spǿre]

å svare [svά:re]

å vise [ví:se]

å vite [ví:te]

´

Dager

mandag [mάndɑ(g)]

tirsdag [tí∫dɑ(g)]

onsdag [únsdɑ(g)]

torsdag [tó∫dɑ(g)]

fredag [fré:dɑ(g)]

lørdag [lǿ:ɖɑ(g)]

søndag [sǿndɑ(g)]

Andre substantiv

kurs [kʉ:∫]

morgen [mo:ɳ]

norskkurs [nó∫kʉ∫]

rom [rum]

språk [spro:k]

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

course

morning

Norwegian course

room

language

Adjektiv

flink [flink]

vanskelig [vάnskeli]

skilled

difficult

Andre ord

der [dæ:r]

ganske [gάnske]

her [hæ:r]

igjen [ijén]

kanskje [kάn∫e]

takk [tɑk]

tusen [tʉ:sen]

veldig [véldi]

 

Uttrykk

bare hyggelig

i dag

i morgen

på jobb

takk for sist

tusen takk

vi snakkes

 ´

there

quite

here

again

maybe

thanks

thousand

very

no problem/you are welcome (as a

reply to 'takk')

today

tomorrow

at work

lit.: thanks for last time (something

you say when you have met someone

before

thanks a lot (lit.: 1000 thanks)

see you/we'll talk

"Hver dag er en fest, og jeg er er smykke."

Ari Behn

Vandrer.png

Side 26 (tjueseks)

Kapittel 2A

Oppgaver

Oppgave 1:    Øv vokabular.                            Dra og dropp.

trillebår6.webp

Oppgave 2:    Øv vokabular.                            Dra og dropp.

trillebår6.webp

Oppgave 3:   Hva heter det på norsk? (Use

                       (present tense when there is

                        a verb).

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png

Oppgave 4:    Sett inn riktig form av                                         verbene til venstre (put in                                   the right form of the verbs).

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png
spørsmålstegn_edited.jpg

click to learn about inifitives!

Vandrer.png

Side 27 (tjuesju)

Kapittel 2A

Oppgaver

Oppgave 5:    Skriv fire ting du liker å gjøre, og fire ting du ikke liker å                           gjøre (write four things you like to do, and four things                               you don't like to do).

      Eksempel:    Jeg liker å sykle.

                           Jeg liker ikke å lage mat.

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png

1. 

2. 

3.

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Oppgave 6:   Modalt verb - kan.

                       

Svar på spørsmålene

(answer the questions).

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png

click to learn about the modal verbs 'kan' and 'må'!

spørsmålstegn_edited.jpg

Oppgave 7:   Lytt til audioen og svar

                        på spørsmålene i

                        oppgave 6 (listen to the

                        audio and answer the                              questions in exercise 6

                        orally).

muntlig øvelse ny.jpg

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

do you want to ask the questions instead? click to receive answers!

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

Side 28 (tjueåtte)

Vandrer.png

Kapittel 2A

Oppgaver

Oppgave 8:    Modalt verb - må.

                        

Oversett til norsk.

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png

Oppgave 9:    Velg mellom subjekt og objekt form av

                         pronomenene (choose between subject

                         and object form of the pronouns).

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png

hva er dette?

spørsmålstegn_edited.jpg

Oppgave 10:  Hva heter dagene på

                         norsk?

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png

Side 29 (tjueni)

Vandrer.png

Kapittel 2A

Oppgaver

Oppgave 11:    Hør på dialogen og svar på spørsmålene 

                         (listen to the dialog and answer the questions).

Lytt og skriv.jpg
Oppgave 11 - lytteprøve
00:00 / 00:00

try to do this exercise without looking at the text at page 24, and answer in full sentences!

note that there could be multiple acceptable answers on some of

the questions.

Oppgave 12: 

Now you can have a small conversation using audio. You will take on the role of Person 1, while the audio represents Person 2. Begin by asking question 1 ("Hvordan går det"), then initiate the audio track 1. After receiving the answer to your question, the audio will pose a question back to you. Respond to that question and proceed to ask your question number 2 ("Er du fra Norge"). Subsequently, play audio track 2 to obtain an answer and a follow-up question, and continue this pattern.

muntlig øvelse ny.jpg

PERSON 1 (DU)

 1. Hvordan går det?

 2. Er du fra Norge?

 3. Liker du å bo i (put your place of living here)?

 4. Går du på norskkurs?

 5. Og du? Snakker du mye norsk?

 6. Forstår du spansk?

 7. Jobber du på universitetet?

 8. Spiser du ofte middag i kantina?

 9. Er du flink å lage mat?

 10. Drikker du vin?

 11. Liker du norsk øl?

 12. Drikker du mye brus?

 13. Tar du bussen til universitetet?

 14. Kan du gå på ski?

 15. Har du forelesning hver dag?

 16. Ser du ofte på tv?

 17. Kan du vise meg hvor kantina er?

 18. Må du dra hjem nå?

PERSON 2 (AUDIO)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Side 30 (tretti)

Vandrer.png

Kapittel 2A

Oppgaver

And now you change roles. You will be Person 2, and the audio will be Person 1. Start the audio track 1 to receive a question. You answer the question and ask your question 1 ("Og hvordan har du det?"). Press audio track 2 to answer and receive a question in return.

muntlig øvelse ny.jpg

PERSON 2 (DU)

 1. Og hvordan har du det?

 2. Hvor kommer du fra?

 3. Liker du å lære norsk?

 4. Er du flink i norsk?

 5. Kan du engelsk?

 6. Er du spansk?

 7. Er du også student?

 8. Gjør du?

 9. Kan du lage pizza?

 10. Drikker du bare vann?

 11. Spiser du kjøtt?

 12. Er du på universitetet hver dag?

 13. Har du bil?

 14. Løper du mye?

 15. Har du forelesning i morgen?

 16. Og du? Har du tv?

 17. Vet du hvor biblioteket (’the library’) er?

 18. Må du gjøre lekser i dag?

PERSON 1 (AUDIO)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

(final response)

spørsmålstegn.png
Pil

Side 31 (trettien)

Pil
bottom of page