top of page

Kapittel 6C

Tekst

Hos legen

6C - Hos legen
00:00 / 00:00

Luis er ikke ferdig med semesteroppgaven, og nå trenger han sykemelding. Han ringer til legekontoret.

ringer legen.webp

Sekretæren:

Luis:

Sekretæren:

Luis:

Sekretæren:

Luis:

Sekretæren:

Luis:

Sekretæren:

Luis:

Sekretæren:

 

Luis:

Sekretæren:

Sentrum legekontor, vær så god.

Hallo, jeg vil gjerne bestille time hos legen så snart som mulig. Har du noe ledig i dag?

Hvem er fastlegen din?

Anne Berit Olsen.

Skal vi se... Nei, dessverre. Olsen har ingen ledige timer i dag. Første

mulighet er torsdag klokka ti. Passer det?

Nei, det passer ikke så bra. Jeg må helst ha time allerede i dag. Er du sikker på at det er ingenting ledig?

Ja, det er jeg. Helt sikker.

Så, hva skal jeg gjøre da?

Du må dra på legevakta. De åpner klokka fire.

Når stenger de?

De har åpent hele natta. De stenger ikke før klokka åtte i morgen tidlig.

Ok, da drar jeg dit. Takk for hjelpa.

Bare hyggelig.

Litt før klokka fire setter Luis seg på sykkelen og sykler til legevakta. Han bor ikke så langt unna, så det tar bare noen minutter å komme seg dit. Han låser sykkelen og går inn på legevakta. Han trekker kølapp, og så setter han seg og venter. Og venter. Når blir det hans tur?

Det tar nesten én time før navnet hans blir ropt opp. Men hva skal han si til legen? Akkurat nå føler han seg ganske bra, så han kan ikke si at han har influensa. Han er ikke spesielt forkjølet heller. Kanskje han kan klage på ryggen? Det er vanskelig for legen å sjekke. Han bestemmer seg for å gjøre det. Han går inn til legen mens han later som han har vondt i ryggen. Han håndhilser på legen og setter seg i stolen.

Legen:

Luis:

Legen:

Så, hva kan jeg hjelpe deg med?

Jeg har så fryktelig vondt i ryggen. Det går greit å stå, men jeg har store problemer med å sitte.

Legg deg på benken, så skal jeg undersøke deg litt. Gjør det vondt når jeg trykker her?

 

Side 141 (hundre-og-førtien)

Kapittel 6C

Tekst

Luis:

Legen:

Luis:

Legen:

Luis:

Legen:

Luis:

Legen:

Luis:

Legen:

Ja, det gjør det.

Og her?

Ja.

Hm, gjør det vondt her også?

Ja, litt.

Jeg tror faktisk ikke det er så veldig alvorlig.

Men kan du skrive ei sykemelding til meg? Det er vanskelig for meg å skrive ferdig semester- oppgaven min når jeg har så problemer med å sitte.

Jeg så gjennom vinduet at du kom hit på sykkel. Så det gikk greit å sitte på sykkelen?

Eh...

Jeg tror ikke det er noe i veien med ryggen din i det hele tatt, for å være ærlig, så beklager, men jeg kan dessverre ikke skrive noen sykemelding til deg.

Jeg har vondt i...

hele kroppen.png

brystet

magen

underlivet

ei skulder

 et lår

 et kne - knær

en legg

ryggen

en arm

baken

et bein

en fot - føtter

ei tå - tær

hand.png

ei hand - hender

en finger

Side 142 (hundre-og-førtito)

Kapittel 6C

Vokabular

Verb

 

å bestemme [bestéme] (seg for å)

å gjøre vondt [jøre vúnt]
å gå - gikk [jik] (pret.)
å håndhilse [hónhilse]

å klage [klά:ge] (på)

å komme seg (et sted) 
å låse [ló:se]
å late som - lot som [lά:te] - [lu:t]

å stenge [stéŋe]
å trekke - trakk [tréke] -[trɑk] 
å trykke [trýke]
å undersøke [ʉne∫øke]

å åpne [ópne]

  ´

 

 

decide (to)
hurt
walk, go -  walked
shake hands
complain (about)

get (somewhere)

lock

pretend - pretended

close
pull - pulled
press

examine, investigate

open

Substantiv

en arm [ɑrm
en bak [bɑ:k]
et bein [bein] 
en benk [beŋk]
et bryst [bryst]
en fastlege [fάstlege]
en finger - fingre [fíŋer] - [fíŋre]
en fot - føtter [fu:t] - [fǿter]
ei hand - hender [hɑn] - [héner]

en influensa [inflʉénsɑ]

et kne - knær [kne] - [knæ:r]

en kølapp [kǿ:lɑp]
en legg [leg] 
et legekontor [lé:gekuntur]

ei legevakt [lé:gevɑkt]

et lår [ló:r]
en mage [mά:ge]
en masteroppgave [mά:steropgɑve]

en mulighet [mʉ:lihet]

en rygg [ryg]
en sekretær [sekretǽ:r]
ei skulder - skuldre [skʉlder] - [skʉldre]

en sykkel - sykler [sýkel] - [sýkler]
en tur [tʉ:r]
ei tå - tær [to] - [tæ:r]
et underliv [ʉnerliv]

  ´

  ´

   ´

  ´

arm
butt, buttocks
leg (also: bone)
bench
chest (also: breast)

family doctor, GP

finger - fingers
foot - feet

hand - hands

flu
knee - knees
queue ticket
calf, lower leg
medical office
emergency care
thigh
stomach, belly
master thesis
possibility, opportunity back
secretary

shoulder

bicycle - bicycles
en trip, tour
toe - toes
abdomen

Adjektiv

fryktelig [frýkteli]
åpen [ó:pen]

 

terrible

open

Andre ord

dit [di:t]
gjennom [jénum]

helst [helst]
helt [he:lt]
ingenting [íŋentiŋ]
langt [lɑŋt]
unna [ʉna]

 ´

 

 

there (direction)

through
most preferably

totally

nothing

far
away

Uttrykk

bli ropt [rupt] opp

det gjør vondt

i det hele tatt

i veien med

skal vi se..

så problemer med

være forkjølet [forçǿ:let]

 

 

to be called (when you are waiting for turn and your name is called)

it hurts
at all
wrong with
let ́s see..
such trouble with

have a cold

"Du trenger ikke nødvendigvis tro du er syk, selv om du er sengeliggende når du våkner om morgenen."

Arne Hestenes

Vandrer.png

Side 143 (hundre-og-førtitre)

Kapittel 6C

Oppgaver

Oppgave 1:   Dra og dropp.

trillebår6.webp

Oppgave 3:   Oversett til norsk.

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png

Oppgave 2:   Skriv preteritumsformene.

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png

hvordan var nå dette igjen...

spørsmålstegn_edited.jpg
Vandrer.png

Side 144 (hundre-og-førtifire)

Kapittel 6C

Oppgaver

Oppgave 4:   Svar i preteritum + tidsuttrykk i fortid (time expression in the past).

        Eks.:       Audio:   Skal du gjøre oppgaven i dag?         Du:   Nei, jeg gjorde den i går.

muntlig øvelse ny.jpg

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

og under finner du spørsmålene. klikk på audioen, så får du svar!

1. Skal du lage middag i dag?

2. Får vi testene tilbake i dag?

3. Skal du se filmen i kveld?

4. Trenger du hjelp i ettermiddag?

5. Skal du gå på ski i helga?

6. Skal du være sjåfør i helga?

7. Skal du trekke tanna denne uka?

8. Skal du stenge kafeen din denne måneden?

9. Har vi møte på fredag?

10. Skal du studere norsk dette semesteret?

11. Skal du begynne å jobbe i år?

12. Skal du ta eksamen i år?

Oppgave 5:   Velg riktig adverb.

klikk2.png

klikk på gutten for å lese om stedsadverb!

spørsmålstegn_edited.jpg

Side 145 (hundre-og-førtifem)

Vandrer.png

Kapittel 6C

Oppgaver

Oppgave 6:   Svar med: "Jeg skal bare ... ferdig først.

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png

hva er dette?

spørsmålstegn_edited.jpg

Oppgave 7:   Kortsvar (short answers). Klikk på audiosporene og svar som i eksemplene.

       Eks.:       Audio:                                      Du: 

                                   

                                   

spørsmålstegn_edited.jpg

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

- Kan du sykle?

- Er du sulten?

- Bor du i Tromsø?

Ja, det kan jeg / Nei, det kan jeg ikke

- Ja, det er jeg / Nei, det er jeg ikke

- Ja, det gjør jeg / Nei, det gjør jeg ikke

muntlig øvelse ny.jpg

skal jeg forklare?

                         og her kan du sjekke svarene!

1. Ja, det kan jeg /Nei, det kan jeg ikke

2. Ja, det har jeg /Nei, det har jeg ikke

3. Ja, det vil jeg /Nei, det vil jeg ikke

4. Ja, det er jeg /Nei, det er jeg ikke

5. Ja, det må jeg /Nei, det må jeg ikke

6. Ja, det gjør jeg /Nei, det gjør jeg ikke

7. Jo, det gjør jeg /Nei, det gjør jeg ikke

8. Ja, det synes jeg /Nei, det synes jeg ikke

9. Ja, det tror jeg /Nei, det tror jeg ikke

10. Ja, det kan jeg /Nei, det kan jeg ikke

11. Ja, det skal jeg /Nei, det skal jeg ikke

12. Ja, det har jeg /Nei, det har jeg ikke

13. Ja, det er det /Nei, det er det ikke

14. Jo, det gjør jeg /Nei, det gjør jeg ikke

15. Ja, det blir jeg /Nei, det blir jeg ikke

16. Ja, det gjør det /Nei, det gjør det ikke

Side 146 (hundre-og-førtiseks)

Vandrer.png

Kapittel 6C

Oppgaver

Oppgave 8:   Hvor har han vondt?

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png

1.

hodet.webp

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

stakkars mann, kanskje han har korona...

Oppgave 9:   Hvordan er det i flertall (how is it in plural)?

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png

Side 147 (hundre-og-førtisju)

hm...

spørsmålstegn_edited.jpg
Vandrer.png

Kapittel 6C

Oppgaver

Oppgave 10:   Om to år, i to år eller for to år siden?

klikk2.png

Hint!

Om to år = In two years (a specific time in the future)

I to år = For two years (duration of time, not specific when)

For to år siden = Two years ago (a specific time in the past)

Guide.png

Oppgave 11:   Lytteøvelse. Hør på dialogen og klikk "riktig" eller "galt".

Oppgave 11 - lytteprøve
00:00 / 00:00
klikker ny bra.webp
Pil
vondt i ryggen.png

Side 148 (hundre-og-førtiåtte)

Pil
bottom of page