top of page

Kapittel 2B

Tekst

Tirsdag ettermiddag - på norskkurs

2B - Tirsdag ettermiddag - på norskkurs
00:00 / 00:00

Julia og Luis er på norskkurs. Læreren kommer fra Bergen, men han snakker ikke dialekt i timene. Han snakker bare bokmål, og de synes det er lett å forstå. Læreren spør, og de svarer.

                  Hva er det?

 

 

 

 

 

                                                        Det er...

Lærer.png

hva er dette?

en stol

stol.png

et bord

bord.png

ei dør

dør.png

et vindu

vindu.png

ei tavle

tavle.jpg

ei bok

bok.png

en sekk

sekk.png

en penn

penn.png

et papir

papir.png

en

datamaskin

datamaskin.png
spørsmålstegn_edited.jpg

Side 32 (trettito)

Kapittel 2B

Tekst

Det er pause nå, og Julia og Luis snakker sammen. De prøver å snakke norsk.

2B - På norskurs - del 2 (part 2)
00:00 / 00:00

Luis:

Julia:

Luis:

Julia:

Luis:

Julia:

Luis:

Julia:

Luis:

Julia:

Luis:

Julia:

Luis:

Julia:

Luis:

Julia:

Luis:

 

Julia:

Luis:

Julia:

Julia, hvordan sier man 'of course' på norsk?

Hm, jeg er ikke sikker. Jeg tror man sier 'selvfølgelig'?

Unnskyld, kan du gjenta?

Jeg tror det er 'selvfølgelig'.

Kan du stave det?

S-e-l-v-f-ø-l-g-e-l-i-g, men du uttaler det 'selfølgeli'.

Ok. Takk. Jeg er så dårlig i norsk.

Nei da, jeg synes du er veldig flink.

Jeg er sulten. Jeg tror jeg må dra i kantina og spise etterpå. Vil du spise sammen med meg?

Beklager, men jeg kan ikke.

Hvorfor ikke?

Fordi jeg må dra på kontoret. Jeg har en presentasjon i morgen, og jeg har mye å forberede.

Ok, jeg forstår. Jeg kan kanskje spørre noen andre da. Kjenner du Jin og Rajani?

Nei, jeg kjenner ikke dem. Hvem er det?

De studerer norsk sammen med oss.

Hvor kommer de fra?

Jin kommer fra Kina, men jeg husker ikke hvor Rajani er fra. Jeg tror det er India eller Nepal. Vil du ha noe i kantina? Jeg kan kjøpe noe til deg.

Ja takk, jeg vil gjerne ha en sjokolade.
Hva betyr 'gjerne'?
Hm, det er vanskelig å forklare. Kanskje du kan spørre læreren i stedet...

Norsktimene er slutt. Luis går i kantina, men han er ikke alene. Kan du telle hvor mange de er?

1-10.png

Side 33 (trettitre)

Kapittel 2B

Vokabular

Pronomen

man [mɑn]

Spørreord

hvorfor [vúrfor]

 

 

one, you (referring to people in general)

 

 

why

Verb (irregular verbs are marked in red, with infinitive + present)

å bety [betý]

å forberede [fórberede]

å forklare [forklά:re]

å gjenta [jéntɑ]

å huske [hʉske]

å kjenne [çjéne]

å kjøpe [çǿ:pe]

å prøve [prǿ:ve]

å si - sier [si - sí:er]

å stave [stά:ve]

å synes - synes [sý:nes]

 

å telle [téle]

å tro [tru]

å uttale [ʉ:tɑle]

å ville - vil [víle - vil]

´

 ´

mean

prepare

explain

repeat

remember

know (know someone)

buy

try

say

spell

think (expressing your

subjective opinion)

count

believe 

pronounce

want

Substantiv

ei bok [bu:k]

bokmål [bú:kmol]

et bord [bu:r]

en datamaskin [dά:tɑmɑ∫in]

en dialekt [diɑlékt]

ei dør [dø:r]

en ettermiddag [étermidɑg]

læreren [lǽ:reren]

et papir [pɑpí:r]

en pause [pɑú:se]

en penn [pen]

en presentasjon [presentɑ∫ú:n]

en sekk [sek]

en sjokolade [∫ukulά:de]

en stol [stu:l]

ei tavle [tάvle

et vindu [víndʉ]

a book

formal language

a table

a computer

a dialect

a door

an afternoon

the teacher

a paper

a break

a pen

a presentation, talk

a sack, bag

a chocolate

a chair

a board

a window

Adjektiv

alene [ɑlé:e]

dårlig [dó:ɭi]

lett [let]

sikker [síker]

sulten [sʉlten]

   ´

 

 

alone

bad

easy

sure

hungry

Andre ord

andre [άndre]

beklager [beklά:ger]

da [dɑ]

eller [éler]

etterpå [éterpo]

fordi [foɖí]

gjerne [jǽ:ɳe]

mange [mάŋe]

noe [nú:e]

noen [nú:en]

selvfølgelig [selfǿlgeli]

slutt [slʉt]

unnskyld [ʉn∫yl]

  ´

 

 

others, else

sorry

then

or

after this, next

because

happily

many

something, anything

someone, anyone

of course

over, ended

excuse me, sorry

Uttrykk

hvor mange

i kantina

i stedet [i sté:de]

i timene

på kontoret

på norskkurs 

noen andre

norsktimene

 

 

how many

to/in the canteen

instead

in class

to/at the office

at the Norwegian course

someone else

the Norwegian classes

Visste du?

In Norway, (besides Sami languages) we have two official languages: Bokmål and Nynorsk. From 1536 to 1814, Norway was under Denmark, and the official language was Danish. An early version of what we today call 'Bokmål' (and what is taught in this book) was formed late 1800s based on Danish.

From 1814 to 1905, Norway was governed by Sweden, but in harmony with a general blossoming of national romantic ideas, an alternative written language based on Norwegian dialects (and to some extent, old Norse) was presented by the Norwegian linguist, Ivar Aasen. This is what we today call 'Nynorsk'.Bokmål, however, has always been the dominant written form, and today, around 85 % of Norwegians use Bokmål when writing. When speaking, Norwegians use their local dialects.

Side 34 (trettifire)

Kapittel 2B

Oppgaver

Oppgave 1:   Øv vokabular. Dra og dropp.

trillebår6.webp

Oppgave 2:   Øv vokabular. Dra og dropp.

trillebår6.webp

Oppgave 3:   Skriv infinitiv og presens                              form av verbene.

Oppgave 4:   Øv vokabular. Hva

                        heter det på norsk?

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png
Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png

Side 35 (trettifem)

Vandrer.png
Vandrer.png

Kapittel 2B

Oppgaver

Oppgave 5:   Hva vil du gjøre i morgen? Svar på 

                        spørsmålene, skriftlig og muntlig.       

                        Start med: 'Ja, jeg vil gjerne...'.

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png
muntlig øvelse ny.jpg

Oppgave 6:   Oversett til norsk (translate to Norwegian.

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png

klikk på gutten for å lære om modalt verb 'vil'!

spørsmålstegn_edited.jpg

click the corresponding audio tracks

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

Side 36 (trettiseks)

Vandrer.png

Kapittel 2B

Oppgaver

Oppgave 7:  Sett inn ordene på riktig plass i teksten nedenfor

                       (put the words at the right place in the text below).

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png

sulten

vise

synes

forberede

finne

tror

kanskje

alene

dårlig

til

sikker

man

kjenner

fordi

noen

prøver

lett

beklager

Side 37 (trettisju)

Vandrer.png

Kapittel 2B

Oppgaver

Oppgave 9:    Fra, til, i, på. Sett inn

                        riktig preposisjon.

Oppgave 10:   Imperativ. Sett inn riktig                                form av verbene.

Have you been wondering why the verbs take a different from in the instructions for the exercises (e.g., "Skriv infinitiv og presens...")? This is because we are giving an instruction. Click the boy to see how this works!

spørsmålstegn_edited.jpg

Oppgave 8:   Hva, hvor, hvem, hvordan, hvorfor, hvor mange. 

Sett inn riktig spørreord.

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png
Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png
Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png

Side 38 (trettiåtte)

Vandrer.png

Kapittel 2B

Oppgaver

Oppgave 11:    Hva er det?

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Oppgave 12:   Klikk på audioen og

                          skriv tallene du hører.

Lytt og skriv.jpg
atom-7044750_1280.jpg
Pil

Side 39 (trettini)

Pil
bottom of page