top of page

Kapittel 4C

Tekst

Bestemor er på besøk

4C - Bestemor er på besøk
00:00 / 00:00
bestemor ser på bilder med barna.webp

Det er lørdag, og bestemor er på besøk hos Tone og familien. Hun har med et album med familiebilder, og nå sitter hun og barna i sofaen og ser på dem.

Marit: Bestemor:

Marit: Bestemor:

Ingrid: Bestemor: Ingrid: Bestemor:

Ingrid: Bestemor: Marit: Bestemor: Ingrid: Bestemor:

 

Marit: Bestemor: Ingrid: Bestemor:

Bestemor, hvem er det?

Ser du ikke hvem det er? Det er mora di. Men

hun er bare 20 år der.

Og hvem er det?

Det er onkel Olav. Han er broren til pappa.

Hvor gammel er han?

Han er 52 år.
Har han barn?

Ja, han har en sønn som heter Kjell. Han er

barnebarnet mitt, akkurat som dere. Kjell er 16 år

nå, så han begynner å bli voksen. Han bor i Oslo

sammen med mora. Olav er skilt, vet du.

Hva gjør onkel Olav?
Han er snekker. Han bygger hus.
Hvor mange søsken har pappa?
Han har bare én bror, men mamma har tre søsken, ei søster og to brødre.

Hvor bor de?

Søstera til mamma bor i Bodø. Hun er lege på sykehuset der. Brødrene til mamma bor i Drammen. En av dem er journalist. Han jobber i en avis. Den andre jobber i et bakeri. Han er baker.

Hvor er bestefar?
Bestefar er i himmelen, håper jeg. Han er død, dessverre, så nå er jeg enke.
Og hva gjør du, bestemor?
Å, jeg gjør ikke så mye. Jeg er pensjonist, og nå sitter jeg her og snakker med dere...

Side 91 (nittien)

Kapittel 4C

Tekst

Familieord

familietre.png

Finn og Kari er besteforeldrene til Kjell, Ingrid og Marit.            

Finn er:

 

 

 

 

Kari er:

 

 


Olav er: 


 

 

             

- mannen til Kari

- faren til Olav og Håkon
- svigerfaren til Tone
- bestefaren til Kjell, Ingrid og Marit

 

- mora til Olav og Håkon
- svigermora til Tone
- bestemora til Kjell, Ingrid og Marit

 

- sønnen til Finn og Kari
- eksmannen til Gunn
- broren til Håkon
- onkelen til Ingrid og Marit

Tone og håkon er foreldrene til Ingrid og Marit.             

Tone er:

Kjell er:

Ingrid er:

Ingrid og Marit er søsken, og de er også søstre.
Marit og Kjell er søskenbarn.
Kjell, Ingrid og Marit er barnebarna til Kari.

- tanta til Kjell

- svigerdattera til Finn og Kari 

- svigersøstera til Olav

 

- søskenbarnet til Ingrid og Mari 

- nevøen til Håkon

- dattera til Håkon og Tone

- niesa til Olav

Side 92 (nittito)

Kapittel 4C

Tekst

Yrker

en advokat

advokat.png

en baker

baker.png

en barnehage-

assistent

barnehageassistent.png

en bilmekaniker

bilmekaniker.png

en bonde

bonde.png

en butikk-

medarbeider

butikkmedarbeider.png

en elektriker

elektriker.png

en fisker

fisker.png

en frisør

frisør.png

en ingeniør

ingeniør.png

en journalist

journalist.png

en lege

lege.png

en politibetjent

politi.png

en renholder

renholder.png

en rørlegger

rørlegger.png

en servitør

servitør.png

en sykepleier

sykepleier.png

en tannlege

tannlege.png

en taxisjåfør

taxisjåfør.png

en tolk

tolk.png

Side 93 (nittitre)

 ´

Kapittel 4C

Vokabular

Possessiver

 

mask. fem. neut. pl. 

min - mi - mitt - mine

din - di - ditt - dine

my, mine

your, yours (sng.)

Verb

å bli [bli]

å bygge [býge]

become

build

Substantiv

en advokat [ɑdvukά:t]
et album [άlbʉm]
en baker [bά:ker]
et bakeri [bɑkerí]
en barnehageassistent

[bάɳehɑgeɑsistent]

en bestefar [béstefɑr]

besteforeldre (pl.) [bésteforeldre]

en bilmekaniker [bí:lmekɑniker]
en bonde [búnde]
en bror - brødre [bru:r] - [brǿ:dre]
en butikkmedarbeider

[bʉtíkmedɑrbeider]

ei datter - døtre [dάter] - [dǿtre]

en elektriker [eléktriker]

ei enke [énke]
en far - fedre [fɑ:r]

en fisker [físker]

foreldre (pl.) [foréldre]

en frisør [frisǿ:r]
en himmel [hímel]
en ingeniør [in∫injǿ:r]

en journalist [∫uɳɑlíst]

en lege [lé:ge]
ei mor - mødre [mu:r] - [mǿ:dre]
en nevø [nevǿ]
ei niese [nié:se]
en onkel - onkler [úŋkel] - [úŋkler]
en pensjonist [pen∫uníst]
en politibetjent [pulití:betjent]

en renholder [ré:nholder]

en rørlegger [rǿ:rleger]

en servitør [særvitǿ:r]
en svigerbror [sví:gerbrur]

en svigerfar [sví:gerfɑr]
ei svigermor [sví:germur]

ei svigersøster [sví:gersøster]

 

 

lawyer
album
baker
bakery
kindergarten assistant 

 

grandfather

grandparents
auto mechanic
farmer
brother - brothers
store employee

 

daughter - daughters

electrician
widow
father - fathers
fisherman
parents
hairdresser
heaven (also: sky)
engineer
journalist
doctor, medic
mother - mothers
nephew
niece
uncle - uncles
pensioner, retired
police officer

cleaner
plumber
waiter
brother-in-law
father-in-law
mother-in-law
sister-in-law

 

et sykehus [sý:kehʉs]

en sønn [søn]
et søsken [sǿsken]
et søskenbarn [sǿskenbɑɳ]
ei søster - søstre [sǿster] - [sǿstre]
en tannlege [tάnlege]
ei tante [tάnte]
en taxisjåfør [tǽksi∫ofør]
en tolk [tolk]
en videregående skole

[víderegoene skú:le]

hospital
son
sibling
cousin
sister - sisters
dentist
aunt
taxi driver
interpreter
upper secondary school,

high school

Adjektiv

død [dø]

skilt [∫ilt]

voksen [vóksen]

Andre ord

akkurat [άkʉrɑt]

dessverre [desvǽre]

hos [hus]

Uttrykk

akkurat som

den andre
i himmelen

 

 

dead

divorced

mature, adult

 

 

exactly, just

unfortunately

at (someone's place)

 

 

just like

the other one

in heaven

Visste du?

 

After primary school, around 75% take two or three years 'videregående skole'. You can choose between vocational studies – where you learn a specific profession (e.g. electrician) – or general studies if you want to take higher education, for example at a university. More than 90% of 'videregående skoler' are public schools, and both universities and 'videregående skoler' in Norway are free.

Vandrer.png

Side 94 (nittifire)

Kapittel 4C

Oppgaver

Oppgave 1:   Øv vokabular I.

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png

Oppgave 3:   Skriv flertallsformene

                       (write the plural forms).

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png

Oppgave 2:   Øv vokabular II.

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png

Hint!

Substantive i e) - l) er irregulære!

Vandrer.png

Side 95 (nittifem)

Kapittel 4C

Oppgaver

Oppgave 4:   Possessiver. 

klikk på gutten for å lære om possessiver!

spørsmålstegn_edited.jpg

Oppgave 5:   Possessiver. 

Min, mi, mitt, eller mine?

Din, di, ditt, eller dine?

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png
Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png

Oppgave 6:   Klikk på audiosporene og svar på spørsmålene muntlig.

muntlig øvelse ny.jpg

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

vil du spørre også? du finner spørsmålene under. klikk på audiosporene, og du får svar!

1. Hva heter mora di?

2. Hva gjør faren din?

3. Har du noen søsken?

4. Har du noen brødre?

5. Har du noen søstre?

6. Hvor bor søsknene dine?

7. Hvor gammel er besteforeldrene dine?

8. Snakker bestemora di engelsk?

9. Bor noen i familien din i Norge?

10. Har du kontakt med noen av onklene dine?

11. Hvor mange søskenbarn har du?

12. Har du noen barn på skolen i Norge?

maybe you don't have much family to talk about?

Then just make up some, just for the practise :)

Side 96 (nittiseks)

Vandrer.png

Kapittel 4C

Oppgaver

Oppgave 7:   Skriv setningene på nytt. Bruk genitivfraser med 'til'.

            Eks.:   Broren til Håkon heter Olav.

klikk på gutten for å lære om genitiv!

spørsmålstegn_edited.jpg
Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png

Oppgave 8:   Se på bildene under. Klikk på audiosporene og svar på spørsmålene muntlig.

           Eks.:    Audio:   Hva heter bestemora til Kjell?         Du:   Bestemora til Kjell heter Kari.

muntlig øvelse ny.jpg
Op8.png

Side 97 (nittisju)

Vandrer.png

Kapittel 4C

Oppgaver

Oppgave 9:   Kryssord. Klikk på tallene og skriv inn navn på yrker.

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png

Oppgave  11:   Lytteprøve

Side 98 (nittiåtte)

Vandrer.png

Kapittel 4C

Oppgaver

Oppgave 10:   Lytteprøve. Hør på audioen og kryss av for riktig eller galt.

4C - Oppgave 10 - Lytteprøve
00:00 / 00:00
klikker ny bra.webp

Oppgave 11:   Diktat (bruk pauseknappen).

Lytt og skriv.jpg
Oppgave 11 - Diktat
00:00 / 00:00
Pil

Side 99 (nittini)

Pil
bottom of page