top of page

Kapittel 3B

Tekst

Daniel planlegger bursdag

3B - Daniel planlegger bursdag
00:00 / 00:00

Daniel har snart bursdag, og han vil gjerne invitere noen venner og ha en liten fest. Men han kjenner ikke så mange i Tromsø ennå, så hvem skal han invitere? Han ser at Luis er på Facebook, og han åpner en chat.

Daniel:

Luis:

Daniel:

Luis:

Hei Luis. Jeg har bursdag neste helg, og jeg planlegger å ha en liten fest. Har du lyst til å komme?

Selvfølgelig        Hvem andre kommer?

Det er problemet, ser du... Jeg har noen venner fra Tyskland, og de kommer, men jeg kjenner ikke så mange i Tromsø ennå 

Kan du ikke invitere noen fra økonomiklassen?

lite smil.png
stort smil.png
trist.png
Screenshot 2024-02-17 at 17.56_edited.jp
Screenshot 2024-02-17 at 17.52_edited.jp

Daniel:

Luis:

Daniel:

Luis:

Daniel:

Luis:

Daniel:

Luis:

Daniel:

Luis:

Daniel:

Luis:

 

Daniel:

Luis:

Daniel:

Luis:

Daniel:

Luis:

Daniel:

Nei, jeg vet ikke. Det er ikke så mange av studentene i økonomi-

klassen jeg liker, for å være ærlig...        Men du går på norskkurs, ikke

sant? Kanskje du kan invitere noen fra norskklassen?

Jeg kan kanskje spørre Julia. Hun er veldig hyggelig, synes jeg. Og pen... Men jeg vet ikke om hun har tid.

Å ja? Liker du henne? Vet du om hun har kjæreste?

Jeg tror ikke det. Hvorfor spør du?
Du sier at hun er pen, så...

Ja, men jeg tror ikke at hun er interessert i meg.

Hvordan vet du det? Hvor gammel er hun?

Jeg er ikke sikker. Jeg tror hun er cirka 30 år.

Virkelig?        Er hun ikke litt for gammel for deg, da?

Synes du det? Hvilken dag skal du ha fest, forresten? Fredag eller lørdag?

Lørdag. Er det noen andre fra norskkurset vi kan invitere?

Jeg skal tenke på det. Jeg kan spørre Julia i hvert fall. Men jeg vet ikke om hun skal på norskkurs i morgen.

Kan du ikke sende henne ei melding?

Jo... kanskje, men det er litt sent nå.

Ja ja, du trenger ikke å gjøre det nå. Men fint om du kan spørre henne snart. Jeg vil vite hvor mye mat og drikke jeg trenger til festen.

Ok, jeg skal gjøre det.

sjokkert.png
tommel opp.png
hysj.png
solbriller.png

Side 57 (femtisju)

Kapittel 3B

Tekst

Daniels handleliste

handleliste.png

Side 58 (femtiåtte)

Kapittel 3B

Vokabular

Spørreord

hvilken [vílken]

Verb

å gjette [jéte]

å invitere [invité:re]
å planlegge [plά:nlege]
å trenge [tréŋe]

å åpne [ó:pne]

 

 

which

guess

invite

plan

need

open

Substantiv

en bursdag [bʉ∫dɑ(g)]
en chat [∫æt]
et egg [eg]
en fest [fest]
gjær (f) [jæ:r]
ei handleliste [hάndleliste]

hvetemel (n) [vé:temel]

en kjæreste [çǽ:reste]
en kjøttdeig [çǿtdei]

en klasse [klάse]
en løk [lø:k]
ei melding [méliŋ]
en ost [ust]
en paprika [pά:prikɑ]
pepper (n) [péper]
et problem [prublé:m]
salt (n) [sɑlt]
smør (n) [smør]
en tomat [tumά:t]
et år [o:r]

 

 

birthday

chat
egg
party

yeast
shopping list white flour
girl-/boyfriend

minced meat class
onion
message
cheese
paprika
pepper
problem
salt
butter
tomato
year

´

Adjektiv

gammel [gάmel]

interessert [intereséʈ]

pen [pe:n]

ærlig [ǽ:ɭi]

 

 

old
interested
pretty, beautiful
honest

Andre ord

av [ɑ:v]
cirka [sírkɑ] 

forresten [forésten]
om [om] (preposition)

om [om] (subjunction)

sent [se:nt]
snart [snɑ:ʈ]
virkelig [vírkeli]

 

 

of
about, around

by the way
about
if/whether
late
soon
really

Uttrykk

fint om...
for å være ærlig

for gammel
hva synes du om...

hvem andre
hvor gammel
i hvert fall [ivǽʈfɑl]

ikke sant?

interessert i

jeg vet ikke om...

noen andre
..., ser du
synes du det?

 

 

nice if...
to be honest
too old
what do you think about...

who else

how old
at least
right?/isn ́t it? (lit.: not true?)

interested in
I don ́t know if...
someone else/anyone else

..., you see
do you think so?

Visste du?

Norwegians eat more pizza than the Italians. The main reason for this is the huge consumption of frozen pizza bought at grocery stores.

Side 59 (femtini)

Kapittel 3B

Oppgaver

Oppgave 1:   Hvilkenhvilket eller hvilke?

                      

hvilken?

hvilket?

hvilke?

eh... hva?

1.

7.

2.

8.

3.

9.

4.

10.

5.

11.

6.

12.

spørsmålstegn_edited.jpg

Sett inn riktig form. Still så spørsmålene muntlig, og trykk på audiosporene til                              høyre for å motta svar (put in the correct form, then click on the corresponding                            audio track on the right to receive an answer).

Lytt og skriv.jpg

Oppgave 2:   Øv vokabular I.

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png

Oppgave 3:   Øv vokabular II.

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png
Vandrer.png

Side 60 (seksti)

Kapittel 3B

Oppgaver

Oppgave 4:   Fyll ut substantivformene som mangler (fill the gaps).   

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png

Oppgave 5:   Oversett til norsk.

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png
spørsmålstegn_edited.jpg

need a reminder?

Side 61 (sekstien)

Vandrer.png
Vandrer.png

Kapittel 3B

Oppgaver

Oppgave 6:   Svar på spørsmålene, muntlig og skriftlig.

Lytt og skriv.jpg

Oppgave 7:   Synes eller tror?

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png
spørsmålstegn_edited.jpg

are you confused by the use of 'synes' and 'tror'? it's time, perhaps, to have the difference explained? and what about 'tenker'?

Side 62 (sekstito)

Vandrer.png

Kapittel 3B

Oppgaver

Skal du jobb på jobb neste uke?          

Jeg vet ikke om jeg skal på jobb neste uke.

Hint!

Remember that 'om' has more than one meaning in Norwegian. In this exercise, we are using the subjunction, equivalent to 'if' or 'whether' in English.

Guide.png

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

do you want to ask the questions as well? you'll find the questions below. just click the corresponding audio tracks to receive answers.

Oppgave 8:   Jeg vet ikke om...

                     

Eksempel:     Audio:      

                        Du:

Hør på audiosporene og svar på spørsmålene. Start med:

'Jeg vet ikke om...' ('I don´t know if...').

muntlig øvelse ny.jpg

1. Skal du på jobb neste uke?

 

2. Kommer han i dag?

 

3. Spiser hun fisk?

 

4. Bor de i Stavanger?

 

5. Liker hun deg?

 6. Skal du invitere Maria?

 

 7. Vil du ha mer vin?

 

 8. Er hun interessert i teater?

 

 9. Har dere noen planer for helga?

 

10. Skal dere ut?

Oppgave 9:   For, av, i, på, med, til, om.

                        Sett inn riktig preposisjon.

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png

Side 63 (sekstitre)

Vandrer.png

Kapittel 3B

Oppgaver

Oppgave 10:   Lytteprøve. Hør på opplesningen og klikk 'riktig' eller 'galt'

                         (listen to the reading and click 'right' og 'wrong').

Oppgave 10 - Lytteprøve
00:00 / 00:00
klikker ny bra.webp

Oppgave 11:   Diktat.

Lytt og skriv.jpg

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Pil
masker.png

Side 64 (sekstifire)

Pil
bottom of page