top of page

Kapittel 3A

Tekst

Onsdag kveld - Luis ringer

3A - Onsdag kveld - Luis ringer
00:00 / 00:00

Det er onsdag kveld, og Julia er hjemme og ser på tv. Hun ser en amerikansk film. Det er en film om kjærlighet og intriger. Hun synes filmen er veldig spennende. Telefonen ringer.

Julia:

Luis:

Julia:

Luis:

Julia:

Luis:

Julia:

Luis:

Julia:

Luis:

Julia:

Luis:

Ja, hallo.
Hei Julia, det er meg, Luis. Hva gjør du?
Hallo Luis. Jeg ser en film på tv. Det er veldig spennende nå, så kanskje vi kan...
Hva skal du gjøre i morgen kveld etter norskkurset?
Jeg skal på salsakurs. Jeg danser salsa hver torsdag, vet du.
Ja, det er sant. Har du planer for helga da?
Hva tenker du på?
Har du lyst til å dra på kino sammen med meg? Hva skal du gjøre fredag kveld, for eksempel?

Fredag kveld? Beklager, men jeg har allerede en avtale på fredag. Jeg skal treffe ei venninne i byen.

Er det noen jeg kjenner?
Nei, jeg tror ikke det.
Skal dere ut? Kanskje jeg kan møte dere i byen?

Julia:

Luis:

Julia:

Luis:

Nei, jeg vet ikke... Vi skal på teater.

Hva med lørdag da? Har du noen planer på lørdag?

Jeg har ganske mye å gjøre på lørdag. Jeg må på postkontoret og sende en pakke, og jeg må på biblioteket og låne noen bøker. Og jeg har også mange andre ting å gjøre. Jeg skal på en konferanse i Oslo neste uke, og jeg reiser allerede søndag morgen. Jeg skal holde et foredrag, og jeg er ikke ferdig med det ennå.

Når skal du holde foredraget?

Julia:

Luis:

Julia:

Luis:

Julia:

Luis:

Julia:

Luis:

På tirsdag.
Så du skal ikke på norskkurs neste uke da?
Nei, selvfølgelig ikke. Jeg skal være i Oslo hele uka.
Når kommer du tilbake?
Neste helg.
Hva skal du gjøre neste helg da?
Kan vi diskutere det når jeg er tilbake? Jeg vil gjerne fortsette å se filmen nå... Ja, selvfølgelig. Jeg skal ikke forstyrre deg mer. Ha det! (Klikk).

Luis ny_edited_edited_edited_edited_edit
Julia ny_edited_edited_edited.jpg

Side 48 (førtiåtte)

Kapittel 3A

Tekst

Hvor skal du?

Jeg skal...

... på jobb
... på forelesning

... på norskkurs

... på kino
... på teater
... på konsert
... på konferanse

... på møte
... på kafé
... på restaurant

spørsmålstegn_edited.jpg

hva er dette?

eller

eller

eller

eller

eller

... på en konsert
... på
en konferanse

... på et møte

... på en kafé
... på
en restaurant

... på et postkontor

... på/i en butikk
... i
en bank
... i
en bokhandel

eller

eller

eller

eller

handlevogn.png
chaplin.png
møte.png

... på postkontoret

... på/i butikken
... i banken
... i bokhandelen

... i kantina
... på skolen
... på flyplassen

... på universitetet

... på kontoret
... på biblioteket

... til byen/til sentrum ... til Storgata 4
... til London
... til Island

spørsmålstegn_edited.jpg

og dette?

Side 49 (førtini)

Kapittel 3A

Vokabular

Spørreord

når [nor]

Verb

å danse [dάnse]
å diskutere [diskʉté:re]
å fortsette [fóʈsete]
å forstyrre [fo∫ýre]
å holde [hóle]

å låne [ló:ne]
å møte [mǿ:te]
å reise [reí:se]
å ringe [ríŋe]
å sende [séne]

å tenke [téŋke] (på) 

å være [vǽ:re] - er

 

 

when

dance

discuss
continue
disturb
hold
borrow
meet
travel
ring
send
think (about)

be/stay

Substantiv

en avtale [άv:tɑle]
en bank [bɑŋk]
et bibliotek [bibliuté:k]
ei bok - bøker [bǿ:ker]

en bokhandel [bú:khɑndel]

en butikk [bʉtík]

en by [by]
et eksempel [eksémpel]
en film [film]
en flyplass [flý:plɑs]
et foredrag [fó:redrɑg]

ei helg [helg]
en intrige [intrí:ge]
en kafé [kɑfé]
ei kantine [kɑntí:ne]
en kino [çí:nu]
en kjærlighet [çǽ:ɭihet]

en konsert [kunsǽʈ]
et kontor [kuntú:r]
et møte [mǿ:te]
en pakke [pάke]
en plan [plɑ:n]

et postkontor [póstkuntur]
en restaurant [restʉrάŋ]

et sentrum [séntrʉm]
en skole [skú:le]
et teater [teά:ter]
en ting - ting [tiŋ]
ei uke [ʉ:ke]
et universitet [ʉnivæ∫ité:t]
ei venninne [veníne]

 

 

appointment

bank
library
book - books

bookstore

shop, store

city, town

example
movie

airport
talk, lecture

weekend
intrigue
café
canteen
cinema
love
concert
office
meeting
packet
plan

post office

restaurant

center
school

theater
thing - things

week
university
(female) friend

´

Adjektiv

amerikansk [ɑmerikάnsk]
ferdig [fǽɖi]
sant [sɑnt]
spennende [spénene]

 

 

American

finished

true

exciting

Andre ord

allerede [ɑleré:de]

ennå [éno]

etter [éter]

hele [hé:le]

mer [me:r]

neste [néste]

om [om]

tilbake [tilbά:ke] 

ut [ʉ:t]

 

 

already
yet
after
the whole

more (uncountable)

next

about

back

out

Uttrykk

for eksempel
har lyst til
holde et foredrag

i byen

jeg tror ikke det

skal du ut?

 

 

for example
feel like (doing something)

give a lecture, give a talk
downtown (lit.: in the city)

I don ́t think so
are you going out?

"Hvis telefonen ikke ringer, er det jeg"

 

Jimmy Buffett

Side 50 (femti)

Vandrer.png

Kapittel 3A

Oppgaver

Oppgave 1:   Lag spørsmål og start med 'når' 

                       (make questions starting with 'når').

           eks.:     Når skal du spise lunsj?

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png

if you haven´t already, click the boy to read about 'skal'

spørsmålstegn_edited.jpg

Oppgave 2:   Øv vokabular I.

trillebår6.webp

Oppgave 3:   Øv vokabular II.

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png
Vandrer.png

Side 51 (femtien)

Kapittel 3A

Oppgaver

Oppgave 4:   Sett inn riktig form av verbene.

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png

Oppgave 5:   Øv vokabular III.

trillebår6.webp

Oppgave 6:   Øv vokabular IV.

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png
Vandrer.png

Side 52 (femtito)

Kapittel 3A

Oppgaver

Oppgave 7:   Lytt til audioen og svar på spørsmålene.                               

                        Bruk tidsuttrykkene nedenfor (use the time expressions below).

           eks.:      1. etter forelesninga

      Audio 1:    Når skal du dra hjem?         Du:    Jeg skal dra hjem etter forelesninga.

muntlig øvelse ny.jpg

1.    etter forelesninga

5.    neste uke

2.    i morgen

3.    på lørdag

4.    neste lørdag

Oppgave 8:   Dra og dropp.

1. Jeg skal dra hjem etter forelesninga.             

2. Hun skal reise til Danmark i morgen.

3. Hun kommer tilbake på lørdag.

4. Vi skal ut neste lørdag.

trillebår6.webp

og her kan du sjekke svarene! 

6.    neste onsdag

7.    neste helg

8.    tirsdag kveld

5. Jeg skal møte ham i byen neste uke.

6. Vi skal på kino neste onsdag.

7. Jeg skal treffe dem neste helg.

8. Jeg skal ringe til henne tirsdag kveld.

Side 53 (femtitre)

Vandrer.png
spørsmålstegn_edited.jpg

read about prepositions!

Kapittel 3A

Oppgaver

Oppgave 9:   Svar på spørsmålene.

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png

Oppgave 10:  Sett inn ordene på riktig plass i teksten nedenfor

                        (put the words at the right place in the text below).

avtale

tenker

lyst

byen

hele

til

det

ennå

mer

ferdig

helg

forstyrre

synes

sant

holde

skal

tilbake

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png

Side 54 (femtifire)

Vandrer.png

Kapittel 3A

Oppgaver

Oppgave 11:   Skriv bestemt form, entall

                         (write definite form, singular).

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png

Oppgave 12:   Sett inn riktig form av substantivene.

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png

please remind me what this was all about!

spørsmålstegn_edited.jpg

Side 55 (femtifem)

Vandrer.png

Kapittel 3A

Oppgaver

Oppgave 13:   Oversett til norsk.

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png
Pil
nettverk.png

Side 56 (femtiseks)

Pil
bottom of page