top of page

Kapittel 7A

Tekst

Natur og klima

7A - Natur og klima
00:00 / 00:00

MÅNEDER

Det er 15. november, og i Nord-Norge er det allerede snø på bakken. Mange synes at været er et problem så langt nord, og mange drømmer kanskje om å flytte til Sør-Norge når skyene kommer inn fra vest med uvær og snø. Når trærne er hvite i nord, sitter folk fremdeles og griller på balkongene på Sørlandet og Østlandet.

 

Men Alex klager ikke. Han liker vinteren,

Nordlys 1_edited.jpg

januar

februar

mars

april

mai

juni

juli

august

september

oktober

november

desember

og han liker at det snør. Lufta er frisk, og han synes det er fantastisk å se hvite fjell overalt. Det er én av grunnene til at Alex bor her oppe i nord. Mørketida kan være ei utfordring for mange, og mange synes det er vanskelig at sola er borte så lenge om vinteren. Men når månen og stjernene lyser opp landskapet, og nordlyset danser over himmelen, er det lett å glemme kuldegrader og snømåking.

Det er uansett ikke så kaldt i Tromsø. Takket være Golfstrømmen er klimaet langs kysten ikke så kaldt som mange tror. I innlandet, derimot, er det ofte mye kaldere om vinteren. Når det er fem minusgrader i Tromsø, er det kanskje minus 20 på Bardufoss, bare et par timer unna.

Nordlys 2.png

Før Alex flyttet til Tromsø, bodde han i Bergen. Han likte byen, men han likte ikke vintrene med regn nesten hver dag. Da er det bedre med snø, selv om man kan være ganske lei når det er april og vår andre steder i landet, og snøen fremdeles dekker hustakene i nord. Men Alex foretrekker likevel å bo i Nord-Norge, selv om naturen på Vestlandet også kan være spektakulær med lange fjorder og bratte

fjell som forsvinner i havet.

Men når midnattssola dukker opp rundt 20. mai, er det ingenting som slår nordnorsk sommer - hvis bare været er bra. I fjor regnet det hele sommeren, så da blir det vel fint vær i år?

Side 149 (hundre-og-førtini)

Kapittel 7A

Tekst

Fylker ny.png

Norske fylker

Side 150 (hundre-og-femti)

Kapittel 7A

Tekst

Ting i naturen

et hav

hav.png

en innsjø

innsjø.png

ei fjære

fjære.png

ei elv

elv.png

en foss

foss.png

en skog

skog.png

et tre - trær

tre.png

(et) gress

gress.png

en blomst

blomst.png

et bær

bær.png

et fjell

fjell.png

en stein

stein.png

(ei) sand

sand.png

et dyr

dyr.png

en fugl

fugl.png

Side 151 (hundre-og-femtien)

Kapittel 7A

Tekst

Været

fint vær.png

Det er pent vær i dag.
Det
blir pent vær i morgen.
Det er varmt i dag.
Det blir varmt i morgen.
Sola skinner i dag. / Det er sol i dag.

Det blir sol i morgen.
Det er klar himmel.
Det blir klar himmel i morgen.

Det er dårlig vær i dag.
Det blir dårlig vær i morgen.
Det er kaldt i dag.
Det blir kaldt i morgen.
Det blåser i dag. / Det er vind i dag.

Det blir vind i morgen.
Det snør i dag.
Det blir snø i morgen.
Det regner i dag.
Det blir regn i morgen.

dårlig vær.png

Side 152 (hundre-og-femtito)

Kapittel 7A

Tekst

Datoer

1. første

2. andre

3. tredje

4. fjerde [fjǽ:re]

5. femte

6. sjette

7. sjuende

8. åttende

9. niende

10. tiende

11. ellevte [élefte]

12. tolvte [tólte]

13. trettende

14. fjortende

15. femtende

16. sekstende [sǽis'n-e]

17. syttende

18. attende

19. nittende

20. tjuende [çʉ:ene]

    ´

21. tjueførste

22. tjueandre

etc.

30. trettiende

31. trettiførste

Slik (like this) sier vi datoene:

1. januar 2013 = første januar, to-tusen-og-tretten/tjue tretten

 

21. juni 1987 = tjueførste juni, nitten åttisju

kalender_edited.png

Side 153 (hundre-og-femtitre)

Kapittel 7A

Vokabular

Verb

å blåse [bló:se]
å dekke [déke]
å drømme - drømte (pret.) 

   [drǿme] - [drǿmte]

å dukke [dʉke] opp
å flytte [flýte]
å foretrekke - foretrakk (pret.) 

   [fó:retreke] - [fó:retrɑk]

å forsvinne - forsvant (pret.)

   [fo∫víne] - [fo∫vάnt]

å grille - grillet (pret.) [gríle] - [grílet]
å lyse [lý:se]
å regne [rǽi:ne]/[réŋne]
å skinne - skinte (pret.) [∫íne] - [∫ínte]
å slå - slo (pret.) [slo] - [slu]
å snø [snø]

  ´

 

 

blow
cover
dream


show up

move
prefer

 

disappear


grill, barbecue 

light
rain
shine
beat
snow

 

ground

balcony

flower

berry

animal
river
mountain
fjord
seashore
waterfall
bird
county, prefecture

grass
reason
ocean
sky (also: heaven)

autumn
interior, inland
lake
climate
minus degree


coast
landscape
air
midnight sun
polar nights
moon
national day
nature
northern light
rain
sand
forest
cloud
snow
snow shovelling
sun

summer - summers

place - places

stone

star

roof (also: ceiling)

  ´

Substantiv

en bakke [bάke]
en balkong [bɑlkóŋ]
en blomst [blomst]
et bær [bæ:r]
et dyr [dy:r]
ei elv [elv]
et fjell [fjel]
en fjord [fju:r]
ei fjære [fjǽ:re]
en foss [fos]
en fugl [fʉ:l]

et fylke [fýlke]
gress (n) [gres]
en grunn [grʉn]
et hav [hɑ:v]
en himmel [hímel]
en høst [høst]
et innland [ínlɑn]
en innsjø [ín∫ø]
et klima [klí:mɑ]
en kuldegrad/minusgrad

   [kʉldegrɑd] /  [mí:nʉsgrɑd]

en kyst [çyst]
et landskap [lάnskɑp]

ei luft [lʉft]
ei midnattssol [mídnɑtsul]
ei mørketid [mǿrketi]
en måne [mó:ne]
en nasjonaldag [nɑ∫unά:ldɑg]
en natur [nɑtʉ:r]
et nordlys [nú:ɭys]
et regn [ræin]/[reŋn]

sand (f) [sɑn]
en skog [sku:g]
en sky [∫y]
en snø [snø]
ei snømåking [snǿ:mokiŋ]
ei sol [su:l]

en sommer - somre [sómer] - [sómre]

et sted - steder [ste:d] - [sté:der]

en stein [stein]

ei stjerne [stjǽ:ɳe]

et tak [tɑ:k]

 ´

  ´

en temperatur [temperɑtʉ:r]
et tre - trær [tre] - [træ:r]
ei utfordring [ʉ:tfoɖriŋ]
et uvær [ʉ:vær]
en varmegrad/plussgrad

   [vάrmegrɑd] / [plʉsgrɑd]

en vind [vin]
en vinter - vintre [vínter] - [víntre]
en vår [vo:r]

  ´

  ´

  ´

temperature
tree - trees
challenge
bad weather
plus degree


wind
winter - winters
spring

Adjektiv

bra [brɑ] - bedre - [bé:dre]

bratt [brɑt]

fantastisk [fɑntάstisk]

frisk [frisk]

klar [klɑ:r]
lang [lɑŋ]
lei [lei] (av)

spektakulær [spektɑkʉlǽ:r]

 

 

good - better
steep
fantastic
fresh (also: healthy) 

clear (also: ready)

long
tired (of), fed up (with) spectacular

Andre ord

borte [búʈe]

derimot [dǽrimut]

langs [lɑŋs]

likevel [lí:kevel]

nord [nu:r]
øst [øst]
overalt [overάlt]
selv om [sel om]

sør [sø:r]

vest [vest]

 

 

away, gone
on the contrary
along
anyway, however

north
east
everywhere
although, even if

south
west

Uttrykk

da blir det vel...

grunnen til at

om vinteren

 

then I suppose it will be... the reason why
in the winter, in the

wintertime

Visste du?

Vi har tre administrasjonsnivåer i Norge hvor stat, fylke og kommune administrerer ulike offentlige oppgaver. Norge er delt inn i 11 fylker og 356 kommuner. 

 

Kommunene administrerer blant annet barnehage, grunnskole, sykehjem, sosialhjelp, vann og renovasjon.

Fylkene administrerer blant annet videregående skole og tann-legetjeneste.


Staten administrerer blant annet militæret, sykehus, universitet, flyplasser og jernbane.

Vandrer.png

Side 154 (hundre-og-femtifire)

Kapittel 7A

Oppgaver

Oppgave 1:   Hvordan er været?

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png

a)

blåser.png
regn.png

b)

snø.png

c)

d)

sol.png

e)

kaldt.png

f)

varmt.png
Vandrer.png

Side 155 (hundre-og-femtifem)

Kapittel 7A

Oppgaver

Oppgave 2:   Hvordan var været i går?

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png

Oppgave 3:   Hvordan blir været i morgen?

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png

vil du vite litt mer om hvordan du kan bruke verbet

'å bli'?

spørsmålstegn_edited.jpg

Oppgave 4:   Hvordan blir været?  Sjekk været på storm.no og svar på spørsmålene.

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png

Side 156 (hundre-og-femtiseks)

Vandrer.png

Kapittel 7A

Oppgaver

Oppgave 5:   Talldiktat. Hvor mange bor det i byene?

Lytt og skriv.jpg

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

Oppgave 6:   Hva heter månedene på norsk?

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png

Oppgave 7:   Svar med måneden etter.

            Eks.:   - Skal du reise til Hellas i januar?

                        - Nei, jeg skal reise (til Hellas) i februar.

muntlig øvelse ny.jpg

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

og her er svarene hvis du vil sjekke!

1. Nei, jeg skal reise i februar.

2. Nei, jeg kommer tilbake i mars.

3. Nei, den begynner i august.

4. Nei, jeg har bursdag i november.

5. Nei, jeg har eksamen i juni.

6. Nei, det begynner i september.

7. Nei, de kommer på besøk i oktober.

8. Nei, jeg skal levere den i juli.

9. Nei, den forsvinner i april.

10. Nei, jeg skal flytte i januar.

11. Nei, den er i mai.

12. Nei, desember er første vintermåned/

      Nei, første vintermåned er desember.

Oppgave 8:   Mye eller mange?

klikk2.png

Oppgave 9:   Lite eller ?

klikk2.png

Side 157 (hundre-og-femtisju)

Vandrer.png

Kapittel 7A

Oppgaver

Oppgave 10:   Svar på spørsmålene og bruk kortsvar i preteritum.

            Eks.:    - Var det mye vind i går?            - Ja, det var det.

                        - Blåste det mye i går?                - Nei, det gjorde det ikke.

muntlig øvelse ny.jpg

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

og her er svarene!

1. Ja, det var det. / Nei, det var det ikke.

2. Ja, det gjorde det. / Nei, det gjorde det ikke.

3. Ja, det gjorde det. / Nei, det gjorde det ikke.

4. Ja, det var det. / Nei, det var det ikke.

5. Ja, det ville jeg. / Nei, det ville jeg ikke.

6. Ja, det gjorde det. / Nei, det gjorde det ikke.

spørsmålstegn_edited.jpg

husker du dette?

7. Ja, det var det. / Nei, det var det ikke.

8. Jo, det kunne jeg. / Nei, det kunne jeg ikke.

9. Ja, det var det. / Nei, det var det ikke.

10. Ja, det hadde jeg. / Nei, det hadde jeg ikke.

11. Ja, det ble jeg. / Nei, det ble jeg ikke.

12. Ja, det måtte jeg. / Nei, det måtte jeg ikke.

Oppgave 11:   Skriv setningene på nytt og start med adverbialene eller de adverbiale

                         leddsetningene (rewrite the sentences and start with the adverbials or 

                         the adverbial clauses).

Screenshot 2024-02-12 at 19.11.40.png

Side 158 (hundre-og-femtiåtte)

Vandrer.png

Kapittel 7A

Oppgaver

Oppgave 12:   Diftonger, ai, ei, au, øy. Skriv navnene du hører.

Lytt og skriv.jpg

Oppgave 13:   Lytteprøve. Hvilke datoer hører du?

                         Skriv datoene som tall (f.eks.: 9. mai).

Lytt og skriv.jpg
spørsmålstegn_edited.jpg

sjekk diftongene her!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

7A - Oppgave 13
00:00 / 00:00
ut på reise.png
Pil

Side 159 (hundre-og-femtini)

Pil
bottom of page